150 de ani de la primul concert în public susţinut de George Enescu la Slănic-Moldova

Cazinou 2

Joi, 24 iulie, s-au împlinit un secol şi jumătate de la vizita marelui compozitor român George Enescu (n.19 august 1881, Liveni, jud. Botoşani – d. 4 mai 1955, Paris), în staţiunea Slănic-Moldova. În perioada efectuării studiilor la Conservatorul din Viena (1888-1894), George Enescu se va afla în prima sa vacanţă la Slănic-Moldova, unde concertează pentru prima oară în public, la exact 88 de ani şi patru zile de la descoperirea primului izvor cu apă minerală de către serdarul Mihail Spiridon, la 20 iulie 1801.
Într-o corespondenţă a ziarului ,,Constituţionalul” din 2 august 1889 se aminteşte de faptul că George Enescu s-a aflat la Slănic-Moldova, ,,în cadrul unui concert dat în folosul săracilor din staţiune”; de pe atunci îşi inaugurează Enescu lunga sa carieră filantropică.

Cu prilejul primei sale înfăţişări publice, în Chioşcul de Muzică al staţiunii, aflat în apropierea Cazinoului Regal, George Enescu a executat o fantezie după opera lui Gaetano Donizetti, ,,La Fille du Régiment” şi ,,Fantaisie brillante sur Faust” după Charles Gounod. Şi corespondentul menţionează:
,,Tânărul Enescu, numai de opt ani, mânuieşte vioara cu o dibăcie admirabil”. Despre vizita lui Enescu la Slănic-Moldova va scrie în cartea ,,Enescu” (1968), reputatul muzicolog Emanoil Ciomac, cel care a tradus opera ,,Oedip” a lui George Enescu, traducere despre care marele compozitor a declarat a fi singura valabilă şi care l-a mulţumit pe deplin. Principala şi cea mai reprezentativă creaţie a lui Enescu, pe care însuşi compozitorul a numit-o ,,opera vieţii” sale, rămâne ,,Oedip”, o parte din aceasta fiind compusă de Enescu la conacul soţiei sale, Maria Cantacuzino Rosetti din Tescani (jud. Bacău), într-un pavilion de vară înălţat pe o colină din pământ, chiar în mijlocul superbei păduri.

La Tescani (pe drumul national Bacău – Moineşti), funcţionează şi Centrul de Cultură ,,Rosetti Tescanu – George Enescu”, care face parte din Asociaţia Europeană ,,Les Recontres” cu sediul la Paris, din Asociaţia Internaţională ,,Res Artis” cu sediul la Amsterdam, din Reţeaua Europeană de reşedinţe pentru scriitori şi traducători cu sediul la Montepelier, sub egida Academiei Franceze. Aici se desfăşoară anual şi Festivalul International ,,Enescu – Orfeul Moldav”, cu participarea Filarmonicii ,,Mihail Jora” din Bacău. În vara anului 1946, pe când se afla la Tescani, compozitorul a redactat forma finală a testamentului său: ,,Ultime dorinţe: subsemnatul George Enescu, din Bucureşti, str.General Manu 16, îmi exprim dorinţa ca să fiu înmormântat la Tescani, judeţul Bacău, alături de soţia mea”, dorinţă care din păcate, nu i-a fost încă îndeplinită. În volumul ,,George Enescu. Concertul de adio”, muzicologul Viorel Cosma, care a adunat necrologurile publicate la moartea lui Enescu în presa vremii de pe toate meridianele, elucidează data decesului compozitorului, care, conform autorului, a sfârşit în mizerie, într-o cameră de hotel din Paris, în ziua de 4 mai 1955.

Romulus Dan BUSNEA

Foto: zona în care era amplasat Chioşcul de Muzică al staţiunii pe vremea când a concertat Enescu