27.2 C
Bacau

Acţiune de prelungire a valabilităţii permiselor de armă

De stiut!

În perioada 01 iulie – 31 decembrie a.c., Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul I..P.J. Bacău desfășoară o acţiune privind prelungirea valabilităţii permisului de armă.

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea 295/2004, permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia trebuie să se prezinte înainte de împlinirea termenului de 5 ani, la structura de poliţie specializată, în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa.
Acţiunea de prelungire a valabilităţii permiselor de armă se va desfăşura în perioada 01.07 – 31.12.2013, la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bacău în zilele de luni şi joi, între orele 09:00 – 15:00.
Deasemenea, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, lucrătorii Serviciului A.E.S.P. se vor deplasa în localităţile de pe raza judeţului Bacău, conform graficului, în vederea preluării documentelor.
Titularul dreptului de deţinere, port şi folosire arme şi muniţii trebuie să prezinte următoarele documente:
– permisele de armă (tip A și B);
– atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie;
– armele înscrise în aceste documente;
– actul de identitate în original şi copie;
– permisul de vânătoare în original şi copie;
– cererea tip;
– o fotografie color ( dimensiune 3 x 4 cm);
– adeverinţa care să ateste calitatea ce a determinat autorizarea pentru a deţine arma de apărare şi pază;

– certificatul medical tip, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni;
– aviz psihologic eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii, de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
– certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 6 luni;
– dovada efectuării tragerii experimentale în cazul armelor cu țeavă ghintuită.

Neprelungirea valabilităţii permisului de armă atrage anularea dreptului de deţinere, port şi folosire şi obligativitatea depunerii armei şi muniţiei la un armurier în termen de 10 zile.
În conformitate cu prevederile Legii 295/2004, art. 140:
“Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani”.
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului A.E.S.P. la numerele de telefon 0234/202.073, 0234/202.606 şi 0234/202.231.
Anexăm alăturat graficul cu datele și localitățile de pe raza judeţului Bacău, unde vor fi prezenți lucrătorii Serviciului A.E.S.P. în vederea preluării documentelor.

- Advertisement -

Ultimele stiri