Amenzi de aproape 300.000 de lei in relatiile de munca

Inspectorii de muncă din cadrul corpului de control relaţii de muncă au verificat 265 angajatori, la care îşi desfăşurau activitatea 6850 salariaţi. Au fost aplicate 32 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 295.800 lei.

Astfel, au fost depistaţi 20 angajatori care practicau munca fără forme legale ( 24 persoane ), fiind aplicate tot atâtea sancţiuni pentru munca la negru, în valoare de 240.000 lei.

Tot în domeniul relaţiilor de muncă au mai fost aplicate sancţiuni pentru:

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca suplimentara
nerespectarea prevederilor legislatiei privind repausul saptamanal.
nerespectarea prevederilor HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic.
nerespectarea salariului minim garantat in plata

Pentru munca fara forme legale au fost depistate urmatoarele societati comerciale :

I.I. APETRI SORIN – 2 persoane ( 20000 LEI)
RADU VIRGIL – 3 persoane ( 30000 LEI)
SC MAC& ADY SRL – 2 persoane ( 20000 LEI)
SC BURVAS SRL – 1 persoana ( 10000 LEI)
SC MULTIROYAL SRL – 1 persoana ( 10000 LEI)

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlaţi 223 agenţi economici. Pentru neconformităţile depistate au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 94.500 lei.
Tot in acest domeniu a fost inregistrate 3 accidente de munca soldate cu incapacitate temporara de munca.

Principalele nereguli sanctionate au fost :

nerealizare masuri dispuse la controlul anterior
instruire necorespunzatoare
lipsa control medical
neintocmire plan de prevenire si protectie
echipamente de munca necorespunzatoare

În perioada 1 -31 octombrie 2012 au fost primite 69 sesizări si au fost soluţionate 61 de sesizări.
Marea majoritate a acestora in numar de 53 au avut ca obiect neplata unor drepturi banesti ( salarii , bani pentru concedii de odihna sau medicale, sporuri ) restul reclamand incetarea abuziva a CIM, neacordarea preavizului legal de catre angajator, neincheierea unui CIM in forma scrisa si refuzul angajatorilor de a elibera diverse adeverinte privind derularea raporturilor de munca intre societatea comerciala si salariati.