ARMELE GLOBALIZĂRII (5)

rp_bsn-1-470x34211.jpg

Se derulează astăzi, chiar sub ochii noştri, un nemilos război îndreptat împotriva spiritului şi a firii noastre pământeşti tot mai aservită păcatului originar, noilor politici şi ideologii menite a instaura sclavia modernă (Noua Ordine Mondială), invocată fără nicio reţinere de către o seamă de lideri politici mondiali, mari finanţişti şi mari corporatişti, ce va presupune schimbarea din temelii a întregii societăţi, prin răsturnarea şi distrugerea valorilor creştine, prin înrobirea şi îndobitocirea oamenilor ce vor fi supuşi controlului total: un control ce se realizează prin manipularea ideilor, a cunoaşterii, prin aplicarea unor strategii des utilizate de dictaturile lumii: scăderea nivelului de educaţie, îngrădirea culturii, cenzura informaţiei şi a oricărui mod de exprimare individuală. Întreaga lume se va împărţi în cei ce au şi cei ce nu au, clasa de mijloc va fi distrusă şi vor exista doar două categorii sociale, mari, late şi distincte: bogaţi şi săraci, adică stăpâni de sclavi şi sclavi. Un război aparent tăcut, dar tot mai vizibil, pe care mulţi dintre noi îl tratează cu vădită şi infantilă indiferenţă, de parcă deja curge lapte şi miere, iar bunăstarea dă pe dinafară…
Ne risipim ca oameni fără a înţelege nici în al doisprezecelea ceas care e esenţa vieţii, care ne este rostul pe acest pământ şi ce lăsăm în urma noastră…
Scenariul descris pare a fi unul apocaliptic, dar o parte din obiectivele înscrise cu mult timp în urmă în planurile de extindere a dominaţiei lumii s-au adeverit şi continuă să se materializeze cu repeziciune. Întrebaţi-vă de ce nu poate exista o lume fără războaie, violenţe şi nedreptăţi, unde înţelegerea, iubirea şi spiritul de sacrificiu să ia locul lăcomiei şi al rivalităţii pentru bogăţie, unde să învingă pacea ce se naşte din dreptate. Întrebaţi-vă de ce asistăm în ultimii ani la exacerbarea cultului satanic, tot mai des promovat cu ajutorul nemijlocit al tehnologiilor moderne de propagare în masă: televiziunea, internetul, spectacolele de mare fast şi întindere, dar groteşti, pline de simboluri oculte, în care omul se închină fiarei şi chipului ei. Ultima şi cea mai grăitoare dovadă? Eurovision-ul de anul acesta, care ne-a prezentat într-o manieră agresivă şi dirijată din culise, noul model de învingător: transexualul, travestitul, sau femeia cu barbă, arătarea…
Astăzi, se grăbeşte mai mult ca oricând unificarea lumii şi uniformizarea conştiinţelor; se produc discordii care să transforme radical oamenii, încât la final, bine ,,pregătiţi” şi spălaţi pe dinăuntru de credinţă şi de convingerile naţionaliste, Antihrsitul să-i unească şi să-i aducă în faţa sa, în cel mai suspus mod cu putinţă. Se împlinesc astfel (iar exemplele sunt cu sutele) toate semnele după care a spus Dumnezeu să urmărim vremurile din urmă ale neamului omenesc.
Să luăm aminte: Adam şi Eva au ascultat cuvântul şarpelui ca să culeagă rodul pământului, cel al cunoaşterii binelui şi răului, pentru a deveni ca nişte dumnezei. Aceasta era de fapt dorinţa originară a diavolului: să fie Dumnezeu. Iar ei (Adam şi Eva), au dat crezare Satanei încălcând porunca lui Dumnezeu. Atunci Domnul a zis: ,, Iată, Adam s-a făcut unul dintre noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum, nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci”. (Facerea, 3:22)
Acesta este de altfel, capitolul din Biblie în care Adam şi Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu. Aşa a început căderea în stricăciunea materiei, naşterea şi moartea. Încălcarea acestei porunci precum şi celei a iubirii de Dumnezeu şi de semeni, este consecinţa realităţilor de azi: o planetă închisoare dominată de o gaşcă nemiloasă de maniaci ai controlului, a căror putere nu poate fi şi nu trebuie niciodată contestată. Ţelul lor: un program al totalei şi ireversibilei dezumanizări, unde ştiinţa tiraniei este legea, şi unde ,,cine face banii face regulile”. În fapt, o reţea globală de control şi supunere proiectată să asigure monopolul puterii mai marilor lorzi ai lumii pentru totdeauna, căci vorba lui Goethe: ,,NIMENI NU ESTE ÎNROBIT MAI FĂRĂ DE SPERANŢĂ DECÂT ACEIA CARE CRED ÎN MOD FALS CĂ SUNT LIBERI”. (Va urma)
ROMULUS DAN BUSNEA