vineri 12 aprilie 2024

.

Câteva sfaturi înțelepte pentru...

Deși este foarte obișnuit ca fetele - și băieții - să-și găurească urechile,...

Reacția unei fetițe ieșite...

Cele două săptămâni petrecute de Alessia, alături de părinți, într-un centru de carantină...

Viața în stil minimalist....

Multă lume are impresia că a locui într-o garsonieră este o plăcere rezervată...

Sacrificii pentru frumusețe. Avantajele...

Faci ce vrei, dar știi ce faci? Vorba asta e importantă mai mult...
AcasăOpiniiEditorialARMELE GLOBALIZĂRII (9)

ARMELE GLOBALIZĂRII (9)

rp_bsn-1-470x34211.jpg

,,Astăzi, un individ poate fi adus într-o asemenea stare încât pierzându-și personalitatea sa conștientă, devine sclavul tuturor activităților sale inconștiente pe care hipnotizatorul le dirijează dupa bunul său plac… Aceasta este, cu aproximație, starea individului care face parte dintr-o mulțime.” (Gustave Le Bon, ,,Psihologia mulțimilor”)

Și tot el: ,,Cunoașterea artei de a impresiona imaginația mulțimilor reprezintă cunoașterea artei de a le guverna” (fraților, ce tare a fost acest mare sociolog, cu toate mentalitățile lui îngrădite de vremuri, dar unul care a studiat fenomenul mulțimilor, a maselor de oameni, în toată profunzimea și cu toată luciditatea, realizând încă de pe la 1900, ceea ce pierdem noi acum cu vederea, uite-așa dintr-o prostie, sau din gravă nepăsare).

Multe dintre exemplele înșiruite pînă acum, precum războiul, pandemia, criza economico-financiară, ideologiile de tip ,,political corcetness”, nu au demonstrat altceva decât că sunt mijloacele, instrumentele, armele prin intermediul cărora adepții și promotorii globalismului au reușit o întărire fără precedent a autorității statului, concluzia fiind una cât se poate de plauzibilă: în zilele noastre, toate aceste războaie, pandemii și crize fără de sfârșit și-au piredut așa-zisul caracter natural, spontan, devenind în mare parte, realizări megalomane ale conștiinței și spiritului uman deformat și dezumanizat, monstruoase construcții artificiale, planificate.

Umanitatea traversează în zilele noastre, una din cele mai grele perioade ale existenţei sale. Decadenţa lumii actuale atât la nivelul individului, cât şi la nivelul statului, ar trebui să ne deştepte, să trezească în noi o suflare luminată, naţională, izvorâtă din adâncul instinctului de conservare, din credinţa în Dumnezeu (acel ,,gândirism” de care vă vorbeam mai odinioară…).

Am spus-o şi cu alte ocazii că există în prezent, o conspiraţie mondială care a ajuns la cote fără precedent, condusă de o grupare foarte puternică şi deosebit de influentă, de o grupare ocultă planetară, fie că vorbim aici de reprezentanţii unor naţiuni, etnii sau elite financiar-corporatiste. Sub numele de Noua Ordine Mondială se ascund organizaţii, instituţii şi indivizi grupaţi într-o reţea intercorelată, care nu cunoaşte şi nici nu vrea să mai accepte limitele statale, se află deasupra legilor tuturor ţărilor, controlând politica, sistemul banacar internaţional, industria, comerţul, sistemul de asigurări, lumea medicală, traficul de droguri şi armament etc. Ei promovează o lume a criminalităţii şi a abuzurilor greu de imaginat, îndreptate împotriva umanităţii; sunt folosite tot mai mult metode mascate de îngenunchiere a populaţiei, de exterminare a acesteia prin alimentaţia nocivă, prin produsele cosmetice, prin deşeurile toxice, prin apa fluorurată şi hrana iradiată, prin experimentele medicale şi cele ale industriei farmaceutice, prin alte arme biologice şi psihologice, de fapt, variantele moderne ale armelor folosite pe vremuri în bătăliile de pe câmpurile de luptă. După cum s-a putut observa de-a lungul timpului, s-a ajuns până acolo încât să se creeze noi agenţi biologici şi virusuri, pentru care apoi sunt necesare remedii precum vaccinurile create tot de ,,ei”.

Totul este finanţat printr-o serie de programe guvernamentale, iar aceste studii şi experimente ştiinţifice aunt prezentate ca fiind proiecte de cercetare şi dezvoltare necesare pentru a coexista într-o lume mai bună şi mai sănătoasă. Unul din principalele obiective ale ocultei mondiale a fost şi este reducerea drastică a populaţiei. Astfel, nimic nu este întâmplător, totul este regizat şi dus la împlinire conform unor planuri ce au început să se pună în aplicare începând cu Revoluția Franceză de la 1789, punctul care marchează începutul sfârșitului…

De atunci și până în prezent, omenirea a trecut prin mai multe experimente nefaste care s-au soldat în final cu încălcarea flagrantă a drepturilor omului și transformarea lui într-un sclav modern, căruia i s-a inoculat ideea că trăiește într-o societate democratică și prosperă, în care ,,libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabie” (sic)!

,,Corupţia, şantajul, dezinformarea, intoxicarea informativă, falsificarea istoriei şi a realităţii contemporane, manipularea informaţiilor, pornografia, compromiterea ideilor, a personalităţilor istorice sau contemporane, dezagregarea familiei şi a instituţiilor naţionale fundamentale (biserica, şcoala, armata), conflictul social, crearea antisemitismului, monopolul mass-mediei, finanţelor, controlul şi direcţionarea opiniei publice, a justiţiei, stăpânirea directă sau indirectă a guvernelor, comerţului, industriei, crima politică, lovitura de stat, alcătuiesc arsenalul armelor folosite de oculta internaţională pentru distrugerea societăţilor creştine tradiţionale şi a statelor naţionale”, scrie Radu Theodoru în a sa excepţională carte întitulată ,,România ca o pradă”. Presiunile de natură politică, economică, financiară, socială şi psihologică exercitate din afară şi asupra noastră, sunt tot mai vizibile, mai cu seamă că, ţara noastră este o naţiune preponderent ortodoxă, iar distrugerea credinţei şi înlocuirea ei cu o religie unică, mondială, este un deziderat dintre cele mai importante aflate în planul de înrobire a lumii. De fapt, aşa după cum se poate observa cu ochiul liber şi cu mintea limpede, ţări din fostul bloc comunist precum Ungaria, Polonia, Bulgaria, Republica Moldova, România, Ucraina, sunt subjugate centrelor financiare internaţionale, cele care au produs marile crize mondiale.

În privinţa României, ţară care a ajuns pe ultimul loc în Europa privind nivelul de trai, putem spune că sunt respectate întocmai obiectivele care impun şi aici o nouă formă de sclavie, prin folosirea tehnicilor moderne de uniformizare a conştiinţelor, de spălare a creierelor, de manipulare şi supunere oarbă a maselor prin intermediul mass-mediei. Băncile sunt mai toate privatizate şi au capital majoritar străin, resursele naturale şi toate celelalte bogăţii sunt cedate sau înstrăinate unor structuri străine, iar datoria externă către organizaţiile ocultei planetare – FMI şi Banca Mondială, se va ridica în curând la peste 100 de miliarde de euro. În majoritatea sondajelor de opinie, românii se consideră o naţiune ce se află în faţa unei crize sociale economice şi politice fără ieşire. Dar asta nu-i împiedică-din păcate, să privească detaşaţi, cu indiferenţă, cu nepăsare la ceea ce li se întâmplă, punând întregul dezastru naţional doar pe seama crizei mondiale şi a incopetenţei celor care ne conduc, deşi realitatea este cu totul alta…

Atacurile care se îndreaptă împotriva omenirii au crescut treptat în agresivitate, războiul psihologic şi mediatic fiind considerat cu timpul, un fapt obişnuit care nu mai deranjează aproape pe nimeni. Este concluzia la care a ajuns şi profesorul Alexandru Amititeloaie care accentua într-un articol dat publicității, situaţia gravă în care se află țara noastră, aflată pe buza prăpastiei: ,,Constrânşi să se îngrijească de propria existenţă, sub presiunea unui individualism impus aproape cu brutalitate, mulţi dintre cetăţenii noştri nu şi-au dat seama că în România se instaura, cu fiecare acţiune politică sau reformă administrativă, economică, culturală etc., un regim de ocupaţie. N-au sesizat, deşi s-au străduit unii să le deschidă ochii, că atacurile din ce în ce mai virulente asupra valorilor noastre culturale au fost gândite tocmai să înlesnească realizarea acestui obiectiv.

În acest scop trebuiau demolaţi stâlpii de rezistenţă ai unităţii şi coeziunii poporului, ai credinţei sale strămoşeşti, ai dorinţei sale de a trăi într-o ţară liberă şi independentă, în care să se simtă stăpân pe munca şi bogăţiile sale, valori pentru care şi-au dat viaţa generaţii întregi de înaintaşi. Mulţi au fost duşi în eroare de aceste atacuri perfide, ajungând chiar să creadă că trecutul istoric al poporului român, în spiritul căruia au fost educate atâtea şi atâtea generaţii de români ar fi fost glorificat artificial de propaganda comunistă. Campania furibundă de condamnare a fostului regim s-a dovedit a fi extrem de benefică şi pentru propaganda denigratoare îndreptată împotriva valorilor definitorii ale neamului românesc. A trebuit, însă, să treacă mai mult de 20 de ani, să vedem ţara prăbuşită, cu economia devastată, cu bogăţiile ei în mâna a tot felul de aventurieri străini, cu valorile noastre spirituale defăimate, cu învăţământul, cultura, sănătatea şi chiar vitalitatea poporului grav afectate, ca să ne dăm seama că tot ce a început n-a fost nimic altceva, decât o agresiune de mari proporţii, care continuă şi în prezent şi care nu are ca scop decât să ne piardă ca neam, pentru ca aceste teritorii şi cine or mai rămâne pe ele, să ajungă pentru totdeauna sub stăpânire străină’’.

Explicația? ,,Ceea ce făceam odinioară din dragoste pentru Dumnezeu, facem acum din iubire pentru bani, adică din iubire pentru ceea ce ne dă sentimentul celei mai înalte puteri și a unei conștiințe curate”. (,,Aurora”, Nietzsche)

Acolo unde trebuie, să nu uitați să puneți și ghilimelele de rigoare…

V-ați prins? (VA URMA)

ROMULUS DAN BUSNEA

De citit!

Paradă de datini și obiceiuri de iarnă pe Valea Trotușului

Întreaga vale a Trotușului a îmbrăcat straiele marii sărbători creștine a Nașterii Domnului, Crăciunul.În toată această perioadă și până la finele anului 2017, în localitățile din această frumoasă zonă au răsunat glasurile colindătorilor, într-o atmosferă de de voie...

,,Zilele Orașului Comănești” – Programul complet al manifestărilor

"Zilele orasului Comanesti 2017” (4 - 6 august) încep astăzi, 4 august, la ora 10.30, cu un ceremonial militar-religios închinat eroilor căzuți în Primul Război Mondial, care va avea loc la Cimitirul Internațional al Eroilor din Comănești, cu participarea...

Zilele Orașului Comănești 2017

Un weekend incendiar îi așteaptă pe comăneșteni, care sunt invitați de către oficialitățile locale la o nouă ediție a manifestărilor prilejuite de ,,Zilele Orașului”.Astfel, în cele trei zile de sărbătoare (4 - 6 august), localnicii, dar și cei...