Asi in teorie, corigenti in practica

Recent, Consilul Naţional al Elevilor a elaborat un chestionar cu privire la prezenţa preşedinţilor de Consilii Şcolare ale Elevilor la şedinţele Consiliului de Administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ. Confrm rezultatelor, din cele 999 de unități de învățământ chestionate, în 455 (45, 45%), reprezentantul elevilor nu este invitat să participe la ședințele Consiliului de administrație continuare