Autoritățile județului sunt instruite privind situațiile de urgență

Joi, 4 aprilie, ora 11, la sediul Direcției Agricole Bacău, are loc instruirea privind Manualul primarului și Manualul prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică. Detalii despre conţinutul manualului vor fi oferite de Olimpia Negru, Directorul Direcţiei de management al riscurilor la inundaţii din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. La ședință vor participa: Ionuț Ciprian Iuga – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Vasile Pintilie – Directorul General al Administrației Naționale ”Apele Române”, Emil Vamanu – Directorul Administrației Bazinale de Apă Siret, Claudiu Șerban – Prefectul județului Bacău, primarii unităților administrativ-teritoriale din județ, precum și reprezentanți ai altor instituții și unități cu atribuții și responsabilități în domeniu.

Manualele se adresează prefecților și primarilor în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Județene si respectiv ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi celorlalţi membri ai acestor comitete. Acest manual sintetizează măsurile preventive, operative şi de reabilitare care se întreprind la nivel local în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi secetă hidrologică.

Subliniem faptul că gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații și secetă hidrologică este o activitate de interes național având în vedere frecvența de producere și dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc. Prin gestionarea situațiilor de urgență se înțelege identificarea și monitorizarea, înștiințarea factorilor interesați, avertizarea populației, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.