luni 20 mai 2024

.

Câteva sfaturi înțelepte pentru...

Deși este foarte obișnuit ca fetele - și băieții - să-și găurească urechile,...

Reacția unei fetițe ieșite...

Cele două săptămâni petrecute de Alessia, alături de părinți, într-un centru de carantină...

Viața în stil minimalist....

Multă lume are impresia că a locui într-o garsonieră este o plăcere rezervată...

Sacrificii pentru frumusețe. Avantajele...

Faci ce vrei, dar știi ce faci? Vorba asta e importantă mai mult...
AcasăOrasulBilantul politiei bacauane...

Bilantul politiei bacauane pe primul semestru

Activităţile desfăşurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău în anul 2018 au vizat creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţenilor prin protejarea persoanei, a patrimoniului, prin siguranţă stradală şi rutieră și asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri.

Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul prevenirii criminalităţii, au fost elaborate şi implementate 4 programe prioritare de acţiune care au vizat perfecţionarea sistemului relaţional şi prevenirea comiterii unor categorii de fapte antisociale:

Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor – au fost implementate 7 campanii de prevenire în care au fost informaţi un număr de 9.039 beneficiari;

Programul de prevenire a infracţiunilor contra patrimoniului – au fost implementate 7 campanii de prevenire în care au fost informaţi un număr de 4.130 beneficiari;

Prevenirea violenței în familie – au fost implementate 5 campanii de prevenire în care au fost informaţi un număr de 2.408 beneficiari;

Prevenire a victimizării prin accidente rutiere – au fost implementate 7 campanii de prevenire în care au fost informaţi un număr de 4.694 beneficiari.

Pentru siguranța comunității, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au efectuat în primul semestru al anului 2018 – 472 acţiuni cu efective lărgite și 1.300 controale directe. Cu ocazia activităților desfășurate au fost descoperite 962 infracțiuni, din care 885 în flagrant.
Efectivele inspectoratului au participat la 207 măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice şi au fost efectuate 10.682 intervenții la evenimente, din care 8.620 la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112 (+1.418), iar la 81,4% (7.018) dintre acestea s-a intervenit în mai puţin de 10 minute.
Un procent de 51,6% au fost intervenţii la solicitări prin SNUAU 112 în mediul rural (4.449 astfel de solicitări).
De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării 76 arme, 845 bucăți muniție, 12 kg articole pirotehnice, 1.105 mc material lemnos, 15.720 kg metale feroase, 22 kg metale neferoase, 75 kg produse de protecție a plantelor, alte bunuri în valoare de 164.500 lei, precum și suma de 41.800 lei și 1.500 euro.

În județul Bacău, în semstrul I 2018 s-au înregistrat 7.168 infracţiuni sesizate (+111 fapte), cu precizarea că în perioada supusă analizei am înregistrat cu 63,75% mai multe sesizări din penitenciar, +51 sesizări, de la 80 în 2017 la 131 în 2018, cele mai multe dintre ele fiind infracțiuni de loviri sau alte violențe.
Infracțiuni stradale au scăzut cu 10,7%.
Din totalul infracţiunilor sesizate, 54,6% au fost înregistrate în mediul urban, iar 45,4% în mediul rural.

Infracționalitatea contra persoanei

Din analiza datelor statistice existente, în ceea ce priveşte situaţia operativă, a rezultat că în anul 2018 infracţiunile contra persoanei au înregistrat o creştere față de anul 2017, atât în mediul urban (+9,7%) cât și în mediul rural (+8,7%), creşterile fiind date în special de infracţiunile de lovire sau alte violenţe (+89) și amenințări (+80).

Infracţionalitatea contra patrimoniului

În ceea ce privește infracţiunile contra patrimoniului, măsurile stabilite anul acesta pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor au condus la diminuarea cu 10,9% a furturilor din locuinţe.
Diminuari s-au înregistrat şi la furturile de animale (-33), păsări(-4) şi materiale feroase şi neferoase (-9).
Creșteri s-au înregistrat la furturile din societăţile comerciale (+63), motiv pentru care acțiunile polițiștilor vor fi prioritizate în următoarea perioadă pentru menținerea sub control a acestei categorii de infracțiuni. De menționat este faptul că 72,8% din furturile din societăți comerciale au fost comise în timpul programului de lucru (de pe raft).
Comparativ cu semestrul I 2017, în anul 2018 numărul infracțiunilor de tâlhărie au scăzut cu 9,7%, iar infracţiunile de înşelăciune au scăzut cu 8,5%.

Siguranța stradală

Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru asigurarea prezenței și vizibilității polițistului în stradă, infracționalitatea stradală a scăzut la nivelul județului Bacău cu 10,7%.
Astfel, au scăzut infracţiunile de tâlhărie comise pe stradă cu 14,3%, iar infracţiunile de furt au scăzut cu 11,9%.

Prevenirea și combaterea infracțiunilor silvice

În primele 6 luni ale anului 2018, structurile de ordine publică au acționat pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice și au organizat 152 acţiuni şi 766 controale. Au fost întocmite 183 dosare penale (+29) şi au fost aplicate 359 (+28) sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 600.000 lei. De asemenea, s-a dispus confiscarea a peste 1000 m.c. material lemnos în valoare de aproximativ 300.000 lei.

Infracționalitatea în domeniul pisciculturii

În domeniul piscicol au fost organizate 20 acţiuni şi controale, ocazie cu care au fost înregistrate 18 dosare penale și au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale, în valoare de 7.600 lei., dispunându-se confiscarea a 5 ambarcaţiuni, 76 plase de pescuit şi maimultor cantitîţi de peşte.

Regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor periculoase

Au fost efectuate 384 verificări la deținătorii de arme și au fost ridicate în vederea confiscării 76 arme de foc, 845 bucăți muniție, 12 kg articole pirotehnice și 75 kg produse de protecție a plantelor.
Infracțiunile sesizate la regimul armelor și munițiilor au crescut cu 12 fapte față de sem. I – 2017, de la 45 la 57, din care 22 fapte au fost pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Proximitatea

În primul semestru din anul 2018 poliţiştii de proximitate au aplanat 51 stări conflictuale, au desfăşurat 944 activităţi în comunitate din care 392 în unităţile de învăţământ, 187 cu asociaţiile de proprietari, 277 pentru prevenirea victimizării bătrânilor, 35 cu administraţia publică, 13 cu ONG-uri şi 40 cu alte instituţii. De asemenea au soluţionat 1729 petiţii şi sesizări, au constatat 10 infracţiuni în flagrant şi au soluţionat 1019 dosare penale.

Asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri

Eficientizarea activităţii structurilor operative ale inspectoratului în vederea asigurării unui climat de legalitate mediului de afaceri constituie constant un obiectiv al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Astfel, infracţiunile sesizate de natură economico-financiară prezintă o diminuare cu -55, faţă de perioada similară a anului trecut, de la 421 în sem. I – 2017, la 366 în sem. I – 2018 iar infracțiunile de evaziune fiscală au scăzut cu 10,8%, de la 37 la 33.

Activitățile de prevenire și combatere s-au desfășurat în cadrul organizațional stabilit de către Grupul de lucru operațional pentru combaterea evaziunii fiscale constituit la nivelul județului Bacău.
În acest sens, au fost constituite 38 echipe comune de intervenție la nivel local, în domeniile: materiale lemnoase (16), agroalimentare (9), forță de muncă (5), construcții (3), produse energetice (2) și alcool, transporturi și alte domenii (câte 1).
Pe lângă activitățile de cercetare penală, au mai fost obținute următoarele rezultate:
s-au aplicat 364 contravenţii aplicate, în valoare de peste 2 milioane lei;
au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 204.387 lei;
bunuri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de lei au făcut obiectul măsurilor asigurătorii.

Siguranța rutieră

În cadrul acțiunilor de prevenire desfășurate pe linie rutieră au fost constatate 589 fapte penale, au fost aplicate 30.537 sancțiuni contravenționale, au fost reținute 2.612 permise de conducere și au fost retrase 809 certificate de înmatriculare.
În primele 6 luni ale anului în curs în județul Bacău s-au produs 120 de evenimente rutiere grave, cu 18 mai puţine faţă de anul trecut şi minus 20 persoane rănite grav.
În acest an se vor adopta măsuri suplimentare care să vizeze atât componenta preventivă (proiecte, programe, campanii), cât și componenta de combatere (acțiuni, controale), ţinând cont de faptul că prevenirea victimizării prin accidente rutiere a fost stabilită ca şi prioritate locală a inspectoratului.
Principalele cauze, care au condus la producerea evenimentelor rutiere grave au fost:
viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum: 26 accidente grave (-4)
pietonii: 20 accidente rutiere grave
neacordarea de prioritate: 16 accidente grave

Urmărire și supraveghere judiciară

Pe parcursul primului semestru din anul 2018 a fost dispusă măsura urmăririi la nivel naţional împotriva a 81 persoane, pentru 54 dintre acestea fiind solicitată şi urmărirea internațională şi a fost solicitată revocarea măsurii pentru 83 urmăriţi, dintre aceștia 55 fiind și în urmărire internaţională.
Totodată, pe parcursul perioadei au fost soluționate, prin intermediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, un număr de 24 mandate europene de arestare.

Structurile de supravegheri judiciare au luat în supraveghere un număr de 188 persoane, faţă de care organele judiciare au dispus măsuri preventive neprivative de libertate.
În aceeași perioadă, au fost formulate 43 sesizări către organele judiciare cu privire la încălcarea de către unele dintre persoanele supravegheate a obligaţiilor impuse, din care au fost admise 25, dispunându-se arestarea preventivă faţă de 23 inculpaţi (toţi aflaţi sub control judiciar).
De asemenea, 7 persoane supravegheate au fost arestate ca urmare a comiterii unor noi infracţiuni, toate aflate sub control judiciar. Totodată, în perioada analizată, au mai fost arestate 29 persoane supravegheate ca urmare a condamnării definitive în cauza în care s-a dispus măsura.
La sfârşitul perioadei analizate, se mai desfăşoară activități de supraveghere faţă de 208 persoane.

Siguranța în școli

Activitățile preventive desfășurate în primele 6 luni ale anului 2018 în mediul școlar de către polițiștii de proximitate și cei de prevenire și implicarea elevilor în programe și proiecte antiinfracționale și antivictimale au condus la diminuarea infracțiunilor comise în școli și în apropierea acestora.
Astfel, infracţionalitatea în unitățile de învățământ în anul şcolar 2017-2018 a cunoscut o diminuare, fiind săvârşite 42 de fapte penale (-2) din care 19 sunt cele de furt.
Menţionăm că 41 de fapte s-au produs în incinta unităţilor de învăţământ şi doar una în zona adiacentă acestora (-4).
Infracţionalitatea sesizată pe acest segment de activitate s-a evidenţiat în procent de 88% în mediul urban (37 fapte) şi 12% în mediul rural (5 fapte).

În continuare, obiectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, rămân creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa transporturilor, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri în domeniile de referinţă şi consolidarea si diversificarea parteneriatului cu comunitatea

De citit!

Traficant de droguri prins în flagrant

Polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, în colaborare strânsă cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au desfășurat o operațiune de amploare ce a condus la documentarea activității infracționale a trei persoane implicate în traficul...

Cum să alegi între “Creditul până la salariu” și “Creditul instant pe card”: Ghidul complet

În lumea financiară din ziua de azi, opțiunile de împrumut sunt variate și adaptate la nevoile individuale ale fiecăruia. Două dintre cele mai populare forme de credit sunt "Creditul până la salariu" și "Creditul instant pe card". Fiecare dintre...

Stagiu de pregătire de autoapărare pentru jandarmii celor două unități din Bacău

Timp de o săptămână, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și ai Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au participat la un stagiu de autoapărare cu instructori ai Centrului de Autoapărare din cadrul Clubului Sportiv Dinamo București.Activitățile s-au...