Campanie de sensibilizare a opiniei publice privind problematica reintegrării sociale a deţinuţilor

campanie detinuti

Centrul Educativ Târgu-Ocna, în colaborare cu Penitenciarul Spital Târgu-Ocna au organizat luni, 13 octombrie 2014, o activitate interactivă cu tema ,,Reintegrarea socială a foştilor deţinuţi, calea către o comunitate mai sigură”.

Activitatea desfășurată la Târgu-Ocna a făcut parte dintr-un ciclu de manifesrtări derulate sub genericul ,,Campania naţională de sensibilizare a opiniei publice privind problematica reintegrării sociale a deţinuţilor” şi a avut drept scop conştientizarea, de către opinia publică, a importanţei reintegrării sociale a foştilor deţinuţi, ca premisă esenţială în creşterea gradului de siguranţă comunitară.

Întâlnirea a avut loc la sediul Primăriei orașului-stațiune Târgu-Ocna, printre participanți numărându-se reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale, precum și ai societății civile din localitate, parteneri ai celor două instituții organizatoare.

,,Având în vedere că persoanele private de libertate aparţin comunităţii, reinserția socială presupune un efort comun, atât din partea penitenciarului cât și din partea comunității locale. Astfel, pe lângă demersurile realizate de sistemul penitenciar prin intervenţiile realizate cu persoanele custodiate în perioada executării pedepsei, este necesar ca acestea să beneficieze și de suportul şi concursul organizațiilor locale, în dubla lor calitate, respectiv, de parteneri ai serviciului penitenciar şi de beneficiari ai întregului proces de reinserţie socială”, a declarat dna subcomisar de penitenciare Nicoleta Triandafil, purtător de cuvânt la Centrul Educativ Târgu-Ocna.

Activitatea s-a încheiat cu un spectacol artistic susținut de elevi de la școlile partenere din oraș .

Romulus Dan BUSNEA