vineri, decembrie 1, 2023

Ce este și la ce este bună polietilena expandată

Spuma de polietilenă expandată este unul dintre...

Deserturile copilăriei

Cicolata e bună, panetonele, la fel, merge...

Contestatia la executare

De stiutContestatia la executare
- Advertisement -

In principiu, contestatia la executare poate fi exercitata indiferent de titlul executoriu care sta la baza inceperii executarii silite, exceptie facand acele situatii in care legea prevede o cale speciala pentru desfintarea acelui titlu executoriu. In situatia in care, titlul executoriul il cosntituie o hotarare judecatoreasca sau arbitrala, contestatorul nu are posibilitatea de a invoca motivele de drept sau de fapt ce puteau fi invocate in fata primei instante sau intr-o cale de atac.

Incheierea instantei de judecata prin care s-a dispus incuviintarea inceperii executarii silite ( in acele situatii in care titlul executoriu nu este o hotarare judecatoreasca sau arbitrala) nu constituie in sine o judecata pe fondul cauzei prin urmare in cadrul contestatiei la executare pot sa fie invocate orice motiv de fapt si de drept care ar putea duce la desfiintarea titlului executoriu, contestatia la executare fiind astfel o judecata pe fondul cauzei.

Nu exista posibilitatea de a formula o noua contestatie la executare avand ca temei de fapt si de drept motivele care existau deja la momentul in care a fost formulata prima contestatie, fiind astfel o sanctiune legala aplicata contestatorului pentru neinvocarea acestora la momentul in care a fost formulata prima contestatie.

Termenul legal in care se poate formula contestatia la executare este termenul de 15 zile, acesta fiind un termen legal si imperativ a carui nerespectare atrage respingerea contestatiei la executare ca fiind tardiv formulata, exceptia tardivitatii putand fi invocata chiar de catre instanta de executare, din oficiu, sau de catre intimat pana la primul termen de judecata la care ambele parti sunt legal citate, indiferent daca acestea sunt prezente sau nu, cu conditia ca una dintre ele sa fi solicitat judecata in lipsa.

Termenul de 15 zile curge diferit, in functie de obiectul contestatiei la executare astfel ca, in situatia in care se contesta intreaga executare silita, contestatia trebuie formulata in 15 zile de la data in care debitorul a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

In situatia in care se contesta un al act de executare termenul incepe sa curga de la data luarii la cunostinta ( indiferent de modalitate) iar cand vorbin despre contestarea infiintarii popririi, termenul incepe sa curga de la data la care ce interesat a primit comunicarea sau instiintarea privind infiintarea popririi. In situatia in care poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice ( salarii, pensii etc.) termenul de 15 zile incepe sa curga cel mai tarziu de la data primei retineri, indiferent de timpul scurs de la data infiintarii/comunicarii popririi.

Codul de Proc. Civ. prevede si un caz facultativ de contestatie la executare si anume situatia in care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului. In acest ca, nerespectarea termenului de 15 zile nu duce la duce la imposibilitatea de a-si valorifica dreptul ci exista posibilitatea valorificarii dreptului pe calea unei actiuni separate sub rezerva drepturilor definitiv dobândite de către terţii adjudecatari în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite.

Avocat Dobrescu Bogdan

Nr. tel. 0766883875

Alte titluri