joi 29 februarie 2024

.

Câteva sfaturi înțelepte pentru...

Deși este foarte obișnuit ca fetele - și băieții - să-și găurească urechile,...

Reacția unei fetițe ieșite...

Cele două săptămâni petrecute de Alessia, alături de părinți, într-un centru de carantină...

Viața în stil minimalist....

Multă lume are impresia că a locui într-o garsonieră este o plăcere rezervată...

Sacrificii pentru frumusețe. Avantajele...

Faci ce vrei, dar știi ce faci? Vorba asta e importantă mai mult...
AcasăActualitateCondițiile și actele...

Condițiile și actele necesare pentru obținerea ajutorului social

Potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul lunar al venitului minim garantat începând cu data de 01.01.2014 este de:

142 lei pentru persoana singură;
255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singurese iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi,una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

Numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul pentru ajutorul social de care beneficiază persoana sau familia în cauză.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta ore de muncă,persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

– asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

– asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav sau accentuat, sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

– participă la un program de pregătire profesională;

– este încadrată în muncă.

Acte necesare

– cerere tip

– xerocopii după:

buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
certificate de naștere copii;
certificat/certificatele de căsătorie;
hotărâre de divorț, care trebuie sa fie definitivă si irevocabilă;
certificat de rol fiscal pentru imobile (case si terenuri), autovehicule, eliberat de Primărie; SOT, SOTIESI COPII
adeverință eliberată de Asociația de locatari/proprietari în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată;
adeverință eliberată de la Agenția Locala de Ocupare aForței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca sau de formare profesională ;
cupon de pensie;
hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului
Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond locativ de stat sau chiriaş la proprietar :
adeverintă eliberată de la scoală la care sunt înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ la zi în care sa se specifice daca beneficiază de bursa școlară șicuantumul acesteia;
certificat fiscal eliberat deAdministrația Finanțelor Publice;
adeverință eliberată de la Primărie din care sa rezulte dacă solicitantul deține/nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol (intrarea D Primărie, Centrul de informații pentru cetățeni- Registratură);
declarație pe propria răspundere dată in fata unui notar public :
– privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului social;

– modul de gospodărire – în cazul în care solicitantul locuieşte cu alte persoane ;

– nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întretinere și care sunt de vârstă școlară ;

– nu realizează venituri din pensii (nu este vorba în acest caz de cumulul pensiei) – pentru solicitanții care au vârsta standard de pensionare nu deține depozite bancare care depășesc ca valoare nivelul venitului minim garantat

dosar cu șină

De citit!

Furt calificat: Bărbat de 30 de ani, identificat și reținut de polițiștii din Bacău pentru sustragerea unei geante cu documente și bani

La data de 18 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacău au desfășurat o acțiune rapidă și eficientă, reușind să identifice și să rețină un bărbat în vârstă de 30 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat....

Infracțiuni la regimul circulației rutiere constatate de polițiști

La data de 16 februarie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 37 de ani, din județul Neamț, în timp ce conducea un autoturism cu numere de înmatriculare provizorii pe DN2-E85, în localitatea Filipești. Din verificările efectuate în...

Reținut de polițiști pentru conducere ilegală: Bărbat din Dărmănești, prins la volan cu permisul suspendat

La data de 16 februarie a.c., polițiștii din Moinești au efectuat o operațiune de rutină pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, care a condus la reținerea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, originar din orașul Dărmănești. Conform...