22.3 C
Bacau

CURSUL ,,ERASMUS PLUS”, LA COMĂNEȘTI

De stiut!

În perioada 21-23 februarie a.c., la sediul Centrului ,,Europe Direct Comănești” s-a desfășurat cursul ,,PLUS de scriere de proiecte în contextul proiectelor de tineret Erasmus+”, la care au participat 20 de reprezentanți din cadrul unor ONG-uri, precum și lucrători de tineret* din județele Bacău și Iași. Evenimentul a fost organizat de Insitutul pentru Dezvoltare și Inovare și Centrul ,,Europe Direct Comănești”, în colaborare cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

,,Erasmus+ este noul program de 16 miliarde de euro deschis organizațiilor din domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Toate programele anterioare, cum ar fi `Tineret în acțiune`, `Erasmus` și `LLP` sunt incluse în noul program `Erasmus Plus`. Obiectivul principal al programului `Erasmus Plus` este acela de a îmbunătăți șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competențe suplimentare apreciate de angajatori, precum și de îmbunătățire a competențelor lingvistice”, a precizat ing. Narcis Jitaru, coordonatorul Centrului ,,Europe Direct Comănești”.

Potrivit declarațiilor comisarului european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, ,,datorită creșterii cu 40 % a bugetului Erasmus+, peste 4 milioane de persoane, inclusiv studenți, stagiari, cadre didactice și voluntari, vor beneficia de granturi până în anul 2020”.

În 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde euro pentru: Promovarea oportunităților de mobilitate deschise studenților, stagiarilor, cadrelor didactice și altor categorii de personal implicat în învățământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor și voluntarilor. Termenul pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 2014; Crearea sau consolidarea de parteneriate între instituțiile și organizațiile din domeniul învățământului, formării profesionale și tineretului, pe de o parte, și operatorii economici, pe de altă parte. Termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014; Susținerea dialogului și dezvoltarea unei baze de cunoștințe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educație, de formare profesională și în cele care vizează tineretul.

În prezent, rata șomajului în rândul tinerilor din UE este de peste două ori mai mare decât rata șomajului în rândul adulților (23,5% față de 11%); în septembrie 2013, 5,6 milioane de tineri europeni cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani erau șomeri.

*Lucrătorul de tineret – ,,Ocupația de lucrător de tineret (cod COR 341205) se dorește a fi un `profesor` la școala vieții, care mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităților de viață și a comportamentelor proactive, stimulând viața asociativă și cooperarea în rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la activitățile comunității. Rolul lui este de a facilita procesul de învățare și dezvoltare non-formală și informală a tânărului. Acesta îl sprijină pe tânăr să-și negocieze mai bine șansele de reușită în viață. Lucrătorul de tineret își desfășoară activitatea în centrele de tineret, în organizațiile guvernamentale (administrație publică locală) și/sau neguvernamentale, precum și în alte organizații”. (Site-ul ,,Consiliul Tineretului din România”)

ROMULUS DAN BUSNEA

- Advertisement -

Ultimele stiri