22.3 C
Bacau

De An Nou, vouă cu drag…

De stiut!

rp_bsn-1-470x3421.jpg

O dată cu Nașterea Domnului, omenirea a fost învăluită de iubire, acest real și aproape de necrezut miracol divin, hărăzit nouă pentru a trăi veșnic și curat.
Pentru că, așa cum spunea părintele Stăniloaie, ,,ce poate justifica mai mult existența decât iubirea? Iubirea nu satură pe nimeni, niciodată. Deci poate fi fără sfârșit; și de aceea poate fi și fără de început. Iubirea fără de început și fără de sfârșit dă o mulțumire deplină existenței, deci o lumină”.
Iar cea mai atotcuprinzătoare definiție a Iubirii, se află în Epistola Întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, rămânând cel mai frumos imn creștin închinat virtuții supreme a iubirii, care zice atât de frumos:
,,De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător.
Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește.
Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește.
Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă.
Dragostea nu piere niciodată. Cât despre proorocii – se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși; pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, față către față; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost cunoscut și eu.
Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea”. (I Corinteni 13, 1-13)
Dumnezeu să vă fericească cu iubire, întru iubire și pentru iubire! Sărbători cu bine, sănătate și împliniri depline! LA MULȚI ANI !
Romulus Dan BUSNEA
P. S. În prima săptămână a noului an, cu bunăvoința administratorului acestui site, căruia îi mulțumesc și pe această cale pentru privilegiul acordat, vă invit la o dezbatere pe o temă foarte interesantă care ne influențează viețile într-un fel sau altul, într-o măsură mai mare sau mai mică, dar care, nicium nu ne poate lăsa indiferenți…

- Advertisement -

Ultimele stiri