EDUCAȚIE ALTERNATIVĂ PENTRU MINORII ȘI TINERII DELINCVENȚI DE LA TÂRGU-OCNA

BEX 1

Astăzi, cu începere de la ora 11.00, Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities, în parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Asociaţia Culturală Macaia lansează proiectul intitulat ,,Programul naţional de educaţie alternativă pentru minorii şi tinerii din penitenciare”, din cadrul Programului Fondul ONG în România – Componenta 2 Justiţie Socială/ Sub – componenta 2.2 Combaterea inegalităţilor sociale, sărăciei şi excluziunii, finanţat cu suma de 75 000 Euro.

Întâlnirea va avea loc la sediul Centrului de Reeducare Târgu Ocna (str. Tisești, nr. 137). La eveniment vor participa reprezentanți ai instituţiilor de învățământ, ai autorităților și instituțiilor publice locale, precum și ai societății civile din Târgu Ocna.

,,Activitățile proiectului se vor desfășura pe parcursul a 20 de luni, în cele șase unități ale sistemului penitenciar din România (Craiova, Buziaș, Tichilești, Târgu Ocna, Bacău și Târgu Mureș) profilate pe custodierea minorilor și tinerilor și vor viza îmbunătățirea abilităților și valorificarea talentelor minorilor și tinerilor deținuți prin promovarea educației remediale și alternative în penitenciare, reducerea infracționalității în rândul tinerilor din afara penitenciarului prin implicarea lor în munca cu tinerii din penitenciare și implicarea activă a comunității locale în procesul de reintegrare socială a acestui grup vulnerabil”, a precizat inspector principal de penitenciare Nicoleta Triandafil, purtătorul de cuvânt al Centrului de Reeducare Minori Târgu-Ocna.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 300 de minori și tineri din cele 6 penitenciare și 100 de tineri voluntari din comunitățile locale. Grupul țintă îl reprezintă minorii și tinerii din penitenciare, tinerii din licee și facultăți și comunitățile locale.

,,Susținem minoritățile etnice și în special minoritatea romă să devină cetăţeni activi ai societăţii în care trăiesc şi stimulăm majoritatea să participe la procesul de incluziune socială” este sloganul organizației non-guvernamentale Policy Center for Roma and Minorities, una non-profit, de tip think-tank, înfiinţată în România în anul 2008, care acţionează în vederea soluţionării problemelor legate de incluziunea socială a romilor şi a celorlalte minorităţi etnice, întrucât ,,fiecare fiinţă umană are dreptul de a-şi cunoaşte şi valorifica potenţialul, indiferent de identitatea, etnia sau grupul minoritar căruia îi este asociat sau al cărui membru este”.

ROMULUS DAN BUSNEA