Elevii se pot transfera mai usor de la o scoala la alta. A fost modificat Regulamentul

Ministerul Educatiei a decis sa simplifice procedura prin care elevii unei institutii de invatamant se pot transfera la alta unitate. Astfel, prin ordinul ministrului Educatiei nr. 6152/2012 a fost modificat regulamentul de transfer astfel incat elevii nu mai au nevoie de acordul ambelor institutii de invatamant ci doar de un aviz consultativ al scolii de la care se transfera.

Transferul va trebui sa tina cont doar de regulamentul intern al scolii la care va merge elevul nu si de regulamentul scolii din care pleaca.

Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 135. –
Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitatii de invatamant la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de la care se face transferul si cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii la care se face transferul.”
2. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins:
“Art. 148. –
Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, in urmatoarele situatii:

a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b) la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
c) la/de la invatamantul de arta sau sportiv;
d) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional;
e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.”
Art. II. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. III. –
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul a fost publicat in in Monitorul Oficial 787 din 22 noiembrie 2012 (M. Of. 787/2012).