Filmul atentatului de la Piatra Neamt. Cum a motivat Curtea de Apel Bacau arestarea preventiva a celor cinci persoane implicate

Curtea de Apel Bacau a facut publica motivarea sentintei prin care cele cinci persoane implicate in atentatul cu bomba de la Piatra Neamt au fost arestate preventiv. Motivarea sentintei reface filmul evenimentelor pas cu pas.

“La data de 02.01.2013 D.I.I.C.O.T. — Biroul Teritorial Neamţ a fost sesizat cu privire la faptul că P D, pe fondul unor conflicte mai vechi cu familia M, s-a decis să se răzbune pe M B A, in sensul suprimării vieţii acestuia.

În scopul ducerii la indeplinire a acestei rezoluţii, inculpatul P D a procurat în cursul lunii decembrie 2012 un dispozitiv exploziv artizanal care urma să fie montat sub maşina părţii vătămate în vederea distrugerii autoturismului cât şi suprimării vieţii pasagerilor.

Pentru a evita să fie identificat şi tras la răspundere penală pentru această faptă deosebit de gravă, inculpatul P D 1-a contactat pe inculpatul L C I, persoană de incredere, solicitându-i să.-i găsească două persoane dispuse să monteze dispozitivul exploziv contra sumei de 7.000 euro, sub autoturismul părţii vătămate M B A.

Din actele de urmărire penală rezultă că la data de 27.12.2013 la solicitarea inculpatului L C I, inculpatul C E impreună cu inculpatul P 0 s-au deplasat in mun. Piatra Neamţ. Cei doi s-au intâlnit cu inculpatul P D şi au discutat cu privire la modalitatea concretă de ucidere a părţi vătămate M B A prin amplasarea unui dispozitiv exploziv artizanal, sub autoturismul acesteia.

Inculpaţii P D şi C Emil au fost de acord să pună in practică propunerea de suprimare a vieţii părţii vâtămate în maniera propusă de inculpatul P D, in schimbul primirii sumei de 7.000 euro, sumă ce era majorată la 15.000 euro dacă se producea decesul lui M B A. Suma în cauză urma a fi plătită celor doi de către inculpatul P D după ce avea loc explozia şi in funcţie de rezultatul obţinut. Cu aceeaşi ocazie inculpatul P D lea cerut inculpaţilor să procedeze şi la incendierea a două spaţii comerciale din municipiul Piatra Neamţ, ce aparţineau unor cunoscuţi ai părţii vătămate M B A. Pentru aceste activităţi infracţionale inculpaţii P 0 şi C E urmau să fie remuneraţi separat cu suma de 1000 euro, plătită tot pe inculpatul P D.

Intrucât inculpaţii P 0 şi C E au fost de acord să amplaseze dispozitivul exploziv să incendieze spaţiile comerciale, acceptând să comită aceste infracţiuni de o gravitate sporită, in realizarea acestor rezoluţii infracţionale, inculpatul P D i-a condus pe cei doi coinculpaţi prin mun. Piatra Neamţ şi le-a arătat locaţia unde staţionează de obicei autoturismul părţii vătămate, locul unde putea fi găsit parcat pe timp de noapte, cât şi modul in care urma să fie asamblat şi armat dispozitivul exploziv, spunându-le că este foarte putemic şi, pe lângă distrugerea maşinii părţii vătămate, va avea ca rezultat uciderea pasagerilor.

Privitor la incendierea celor două spaţii comerciale P D le-a spus inculpaţilor că vor avea nevoie de un ciocan cu care să spargă geamul de la vitrină cât şi de cantitatea de 5 litri benzină.” pe care să o arunce in interior pentru a avea garanţia că spaţiul va fi distrus de flăcări. De asemenea, el le-a cerut inculpaţilor ca in noaptea in care vor monta dispozitivul să-şi inchidă telefoanele mobile şi să evite zona centrală a oraşului pentm a nu fi filmaţi de camerele de supraveghere. După ce le-a făcut acest instructaj şi le-a dat acel dispozitiv inculpatul P D i-a dus pe inculpaţi la o pensiune din mun. Piatra Neamţ şi le-a plătit camera.

In perioada 28.12 – 30.12.2012 inculpaţii P 0 şi C E s-au deplasat in mai multe rânduri in mun. Piatra Neamţ pentru a identifica maşina părţii vătămate in vederea punerii in practică a celor solicitate de inculpatul P D.

La data de 30.12.2012 cei doi inculpaţi, având asupra lor dispozitivul exploziv, s-au deplasat in mun. Piatra Neamţ cu intenţia de a-l monta sub maşina părţii vătămate. Inculpaţii au mers in zona unde locuieşte partea vătămată insă au fost nevoiţi să amâne punerea in practică a amplasării dispozitivului intrucât autoturismul vizat nu era in parcare, hotărând 1n aceste condiţii să revină după Anul Nou.

In intervalul de timp 30.12.2012 – 09.01.2013 inculpaţii P 0, C E, L C I şi J P s-au deplasat de mai multe ori in mun. Piatra Neamţ din oraşul Tg.Ocna, judeţul Bacău, pentru a se intâlni cu inculpatul P D ocazie cu care au discutat in detaliu modul de punere in aplicare a rezoluţiei infracţionale privitor la amplasarea dispozitivului exploziv sub autoturismul părţii vătămate 1n scopul suprimării vieţii acesteia.
Din redarea in formă scrisă a convorbirilor telefonice purtate de inculpaţi in perioada 02.01.2013 — 09.01.2013 rezultă că persoana care urma să amplaseze dispozitivul, având cunoştinţele necesare era inculpatul P O.

In continuare, respectiv in zilele de 09 şi 10 ianuarie 2013 inculpaţii L C I, P 0 şi J P s-au deplasat in Piatra Neamţ unde s-au intâlnit cu inculpatul P D, convenit ca in cursul nopţii de 10/11 ianuarie 2013 , să instaleze dispozitivul exploziv intrucât intre timp identificase autoturismul părţii vătămate parcat 1n locaţia indicată de către inculpatul P D. Tot cu această ocazie ei au discutat şi privitor la inchirierea unui autoturism pe care să-1 folosească in noaptea comiterii atentatului pentm a nu fi identificaţi de organele de urrnărire penală. Inculpatul P D a contactat mai multe persoane cu scopul de a inchiria o maşină insă acest lucru nu s-a realizat deoarece preţul era foarte mare şi trebuiau să lase garanţie un act de identitate.

Conform convenţiei dintre inculpaţi, la data de 10.01.2013, in jurul orelor 16,00, incuipaţii P 0, J P şi L C s-au deplasat in mun. Piatra Neamţ, având asupra lor dispozitivul exploziv, pentru a duce la indeplinire activităţile infracţionale. Cei trei s-au intâlnit cu inculpatul P D, care le-a comunicat că nu a putut face rost de un autoturism, confotin promisiunii făcute şi au stabilit ca deplasarea la comiterea atentatului să se realizeze cu maşina aparţinând inculpatului L C I. in aceleaşi imprejurări, inculpatul P le-a cerut, coinculpaţilor să nu staţioneze anterior comiterii faptei în apropierea locuinţei părţii vătă.mate, intrucât ar fi putut crea suspiciuni acesteia iar M B A şi-ar fi luat măsuri de precauţie.

Conform convenţiei, cei trei inculpaţi s-au deplasat cu autoturismul condus de inculpatul L C I in apropierea gărti din Piatra Neamt, o zonă intens circulată si unde prezenta lor nu ar fi putut crea suspiciuni. in noaptea de 10/11.01.2013, în jurul orelor 23.30 inculpaţii P 0, L C I şi J P s-au deplasat cu autoturismul marca VW Passat cu numărul de Inmatriculare provizoriu BC-083641, pe str. P, unde locuieşte partea vătămată, parcându-1 la circa 500 metri de autoturismul vizat cu numărul de inmatriculare NT-01- MMM.

Pentru a nu fi observaţi şi identificaţi inculpaţii au oprit motorul autoturismului şi nu s-au mişcat din maşină până in jurul orei 01:30. La această oră inculpatul P 0 a coborât din maşină şi a mers pe strada menţionată pentru a supraveghea zona şi a vedea dacă amplasarea dispozitivului se poate face fără a fi văzuţi de locatari. După supravegherea maşinii inculpatul P 0 a revenit la autoturism şi le-a comunicat celorlalţi doi cele constatate in teren. In jurul orelor 2:00 inculpatul P 0 a mai verificat incă odată zona pentru a se asigura că nu va fi observat de nimeni.

Astfel, asigurându-se că nu se află nimeni care 1-ar fi putut identifica şi impiedica să pună în practică activitatea infracţională pentru care se afla in zonă, in jurul orei 2:20 inculpatul P 0, având asupra sa dispozitivul exploziv, pus la dispoziţie de inculpatul P D s-a deplasat la maşina părţii vătămate cu intenţia de a-1 monta. Inculpatul P 0 a mers la autoturismul părţii vătămate şi a montat acel dispozitiv legând un fir textil la roata faţă dreapta a maşinii. După montarea dispozitivului el s-a deplasat spre maşina în care aşteptau ceilalţi doi inculpaţi care-i asigurau paza şi părăsirea in grabă a locului faptei după comiterea infracţiunii. Imediat aceştia au fost imobilizaţi de organele de urmărire penală.

Cu ocazia verificării autoturismului inculpaţilor, in interior a fost găsită cantitatea de circa 150 grame cannabis despre care inculpatul LCIa declarat că-i aparţine şi a fost achiziţionată de pe raza mun. Bacău pentru consurn propriu.

Din raportul de expertiză tehnică preliminară rezultă că sistemul exploziv care era format dintr-o incărcătura explozivă sub forma unui pachet de formă cilindrică, fixat de caroseria maşinii. Din aceasta ieşeau mai mulţi conductori, unii ajungeau la un cleşte de rufe, fixat şi el de caroseria autovehiculului, ce avea două lamele metalice dispuse pe partea interioară a cleştelui, lamelele erau despărţite de o placă subţire nemetalică legată prin intermediul unui fir textil la o ancoră infiptă in cauciucul din faţă a autoturismului.

Celelalte fire făceau legătura intre capsa detonantă electrică – aflată in incărcătura explozivă – şi sursa de alimentare cu energie electrică dispusă pe exteriorul incărcăturii. Ansamblul incărcătură, capsa detonantă electrică, sursă electrică de curent era infăşurat hârtie şi asigurat cu bandă adezivă din material plastic.

La punerea in mişcare a mijlocului auto, indiferent de sensul de mişcare, firul textil smulgea placa nemetalică dintre lamelele metalice de pe faţa interioară a cleştelui de rufe şi permitea astfel realizarea contactului intre aceste lamele, deci a continuităţii circuitului prin care energia electrică debitată de baterie se descărca pe filamentul capsei detonante care, la rândul ei, iniţia incărcătura explozivă. Detonaţia incărcăturii explozive produce unde de şoc de mare intensitate care, la interferenţa cu organismele vii, produc răniri grave sau letalitate. De asemenea, aceste unde pot produce şi accidente indirecte ca urmare a spargerii geamurilor şi punerii in mişcare a cioburilor sau a antrenării a unor corpuri dure ce pot impacta oamenii aflaţi ocazional in zonă.

Deoarece dei-ul prezenta un nivel de risc deosebit de ridicat datorat cantităţii de exploziv estimat iniţial pe baza dimensiunilor sale de gabarit (4 kg) precum şi a poziţionării maşinii faţă de locuinţele din zonă, s-a hotărât disruperea lui (lovirea cu un jet de apă concentrat in vederea spargerii, ruperii, fărâmiţării lui, fără iniţierea capsei detonante electrice sau incărcăturii de exploziv).

[…]

După analizarea dispozitivului s-a constatat că era un dispozitiv exploziv improvizat, (Dei), perfect funcţional şi apt de a detona. Dei -ul conţinea ca incărcătură de bază un amestec de produse chimice organice şi anorganice care intră In categoria materiilor explozive şi amestecurilor explozive. Cele aproximativ 1000 grame de exploziv, dacă ar fi detonat, ar fi putut vătăma grav sau omori, ca urmare a efectelor directe sau indirecte a undelor de şoc, personalul aflat în maşină sau in zona adiacentă acestuia.

Din notele de redare a convorbirilor şi comunicaţiilor efectuate prin telefon de către inculpaţi, anterior comiterii faptei, rezultâ că aceştia au organizat cu minuţiozitate modul de comitere al faptei, astfel incât să producă rezultatul scontat, respectiv suprimarea părţii vătămate M B A şi să nu fie identificaţi pentru a fi traşi la răspundere penală.

De asemenea, aceştia au acceptat şi faptul că prin detonarea dispozitivului cu incărcătură explozivă, prin punerea in mişcare a autoturismului părţii vătă.mate, s-ar fi putut produce victime colaterale, fie din membrii familiei persoanei vizate, cât şi alte persoane aflate intâmplător prin zonă dar şi bunuri materiale aflate în apropierea autoturismului ţintă. Important de subliniat este faptul că prin natura materialului exploziv folosit s-a pus in pericol viaţa şi integritatea corporală a mai multor persoane, respectiv a celor aflate pe o rază de circa 300 metri pătraţi cât şi toate bunurile materiale aflate in acest perimetru.

Mai mult, din convorbirile telefonice interceptate autorizat şi aflate la dosarul cauzei, rezultă că inculpaţii nu foloseau nume reale sau date care să permită localizarea, identificarea sau stabilirea cu certitudine a legăturilor dintre ei şi inculpatul P D, cel care a comandat acest atentat, sens in care discutau codificat.

Din notele de supraveghere a activităţii infracţionale a inculpaţilor rezultă că aceştia s-au întâlnit in mod repetat in locaţii publice, in perioada 02.01. — 10.01.2013, după ce şiau luat toate măsurile de precauţie, făcând verificări repetate atât a traseului parcurs cât şi a zonelor de intâlnire, incercând să creeze aparenţa că sunt prieteni care s-au intâlnit la o cafea.

Fiind audiaţi, inculpaţii au recunoscut parţial faptele pentru care sunt cercetaţi, incercând insă să diminueze gradul de implicare a coinculpaţilor.

Din probatoriul administrat rezultă fără nici un dubiu că inculpatul P D este cel care a iniţiat şi organizat punerea in practică a acestui atentat, a procurat dispozitivul exploziv şi i 1-a predat inculpatului P O”.