miercuri, noiembrie 29, 2023

Contestatia la executare

In principiu, contestatia la executare poate ...

Vrei să porți ruj în culori întunecate? Iată ce trebuie să știi!

A folosi ruj întunecat poate fi intimidant....

De la trotineta de lemn, la trotineta electrică

Primele trotinete au fost realizate manual în...

Garda de Mediu avertizează

ActualitateGarda de Mediu avertizează
- Advertisement -

Având în vedere frecvența cazurilor de abandonare a deșeurilor din construcții/desființări, considerăm că este necesar să informăm publicul și în mod special titularii proiectelor derulate, antreprenorii și ceilalți agenți economici implicați în gestionarea acestor deșeuri, cu privire la cerințele legale specifice și consecințele nerespectării acestora:

Responsabilitatea gestionării acestor deșeuri revine astfel:

– Titularului proiectului pentru încălcarea obligațiilor stabilite prin decizia etapei de încadre/acordul de mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău pentru fiecare proiect în parte, indiferent de contractele pe care acesta le are încheiate cu antreprenorii/terți. Nerespectarea prevederilor privind gestionarea deșeurilor stabilite prin decizia etapei de încadrare/acordul de mediu se sancționează contravențional cu amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 lei conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

– Executantului lucrărilor pentru ținerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG nr. 856/2002, aplicarea ierarhiei deșeurilor care vizează valorificarea lor ca prioritară și nu eliminarea, colectarea separată la punctul de generare conform prevederilor Legii nr. 211/2012 privind regimul deșeurilor-Republicare, generarea și completarea formularelor de încărcare descărcare necesare transportului până la destinație, conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Încălcarea oricărei dintre obligațiile menționate se sancționează contravențional cu sume cuprinse între 3.000 și 40.000 lei.

– Celor care efectuează transportul deșeurilor pentru existența formularelor de încărcare descărcare pentru fiecare transport efectuat, existența autorizației de mediu ori a înregistrării la Agenția Națională pentru Protecția Mediului ca transportatori cu titlu profesional, abandonarea deșeurilor, eliminarea lor în afara spațiilor autorizate. Pentru încălcarea oricărei din aceste obligații sancțiunile contravenționale sunt cuprinse între 15.000 și 40.000 lei, cu mențiunea că pentru abandonarea deșeurilor se aplică și sancțiunile complementare de ridicare a lor, pe cheltuiala contravenientului și confiscarea mijlocului de transport implicat în comiterea contravenției.

Trebuie reținut că în cazul abandonării deșeurilor în albii, pe malul cursurilor de apă, ale canalelor, lacurilor, bălților, pe baraje și diguri sau în zonele de protecție a acestora, sancțiunile sunt cuprinse între 75.000 și 80.000 lei conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 și între 30.000 și 60.000 lei conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Facem precizarea că deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare includ și solurile necontaminate şi alte materiale geologice naturale excavate în timpul activităţilor de construcţie, în cazul în care nu este cert că respectivul material va fi utilizat pentru construcţii în starea sa naturală şi pe locul de unde a fost excavat.

Ar fi de preferat ca dezvoltatorii să adopte o atitudine întradevăr ecologică la executarea proiectelor, nu numai declarativă atunci când își fac publicitate.

Alte titluri