Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău la ceas de bilanţ

Vineri, 26 ianuarie a.c., în prezenţa prefectului Judeţului Bacău, doamna Maricica – Luminiţa Coşa, şi a prim-adjunctului al inspectorului general al Jandarmeriei Române, domnul Colonel Ionuţ-Cătălin Sindile, s-a desfăşurat evaluarea activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău şi a Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bacău în anul 2017.

Prezentarea activităţilor desfăşurate de grupare a fost condusă de domnul colonel Sandu Ion (Î)comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău care a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul 2018. La activitate au fost prezente cadrele unităţii precum şi invitaţi din partea altor componente a Sistemului Naţional de Ordine şi Siguranţă Publică.
Asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică a reprezentat permanent o prioritate pentru Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău care, prin structurile sale specializate, a căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv. Astfel, pe parcursul anului 2017 unitatea a executat peste 4000 misiuni în domeniul asigurării, menţinerii şi restabilirii ordinii publice, independent sau în cooperare/colaborare cu alte instituţii.

În conformitate cu locul, rolul şi atribuţiile ce revin unităţii noastre din Legea de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române, ne-am concentrat efortul operaţional şi pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în scopul creşterii gradului de siguranţă al persoanelor şi bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunităţilor din mediul urban, precum şi al celor din mediul rural şi conştientizării populaţiei că Jandarmeria Română este o instituţie de aplicare a legii în care cetăţenii se pot regăsi ca şi parteneri ai acesteia.

În realizarea scopului principal, şi anume creşterea siguranţei cetăţeanului, protecţia bunurilor aparţinând proprietăţii publice şi private, amintim câteva misiuni de referinţă în activitatea Grupării în anul 2017, astfel:
Manifestările tradiţionale de Anul Nou organizate începând cu ultima zi din an, în localităţile Oituz (judeţul Bacău) şi Ruginoasa (judeţul Iaşi), care îmbracă forme de violenţă prin utilizarea, în afara legii, a obiectelor contondente, mijloacelor incendiare şi alte tipuri de materiale transformate în veritabile arme ce pun în pericol viaţa şi integritatea fizică a participanţilor şi publicului spectator. Aplicând ,,lecţiile învăţate” şi ,,bunele practici” din acţiunile anterioare, am asigurat măsurile specifice la cele două manifestări, în condiţii normale, fără incidente.

Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Unirii Principatelor Române în municipiul Iaşi.
Asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările cultural-artistice precum: „ Ziua Eroilor”, „Ziua Tricolorului”, „Ziua Imnului Naţional”, „Centenarului Primului Război Mondial” din loc. Mărăşeşti- jud. Vrancea, respectiv Oituz şi Oneşti jud.- Bacău.

Asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor la bâlciurile anuale care au avut loc în localităţile Roman (judeţul Neamţ ) şi Tecuci (judeţul Galaţi), precum şi la „Festivalul Internaţional de Rock- Rock la Dunăre 2017” în mun. Galaţi.
Asigurarea măsurilor specifice de ordine siguranţă pe timpul desfăşurării manifestărilor religioase cu ocazia Hramului „Sfintei Cuvioase Parascheva” în municipiul Iaşi, în perioada 09-16 octombrie, a fost caracterizată de o prezenţă numeroasă a pelerinilor care au dorit să se închine la raclă, fapt ce a necesitat implicarea şi conjugarea eforturilor tuturor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne astfel încât să nu fie înregistrate incidente.

Pe timpul executării acestor misiuni jandarmii din cadrul grupării au constatat peste 70 de fapte cu caracter penal şi aplicat peste 4200 sancţiuni contravenţionale , iar valoare bunurilor ridicate în vederea confiscării este de peste 16.000 lei.
Printre priorităţile Grupării de Jandarmi Mobile Bacău în anul 2018 se numără eficientizarea modului de organizare şi executare a misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, creşterea eficacităţii misiunilor de menţinere a ordinii publice prin prezenţa activă în spaţiul public şi prin creşterea mobilităţii structurilor, eficientizarea misiunilor desfăşurate in cooperare/colaborare cu alte instituţii şi creşterea operativităţii unităţii în conformitate cu noile acte normative de linie în vederea garantării unui climat de siguranţă pentru toţi cetăţenii.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a contribuit în mod substanţial la îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice ce revin Jandarmeriei Române în plan teritorial, exercitându-şi atribuţiile cu profesionalism pentru asigurarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărarea proprietăţii publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului – factori decisivi în consolidarea şi afirmarea Jandarmeriei Române ca instituţie furnizoare de securitate publică, puternică, credibilă şi stabilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului.

Compartiment Informare şi Relaţii Publice