Iasiul studentiei mele: Vasile Lupu si Iasiul

vasile-lupu-si-todosca-doamna

Vasile Lupu, domnitorul Moldovei între anii 1634 şi 1653, este una dintre personalităţile controversate ale istoriei noastre, datorită faptelor şi comportamentului său. În aparenţă evlavios, dar cu un comportament desfrânat ( în vremea lui ţiitorimea a fost ridicată la rang de instituţie, el, om cu dragoste de cele sfinte şi cu frică de Dumnezeu, avea zeci de ţiitoare, pretinzânt boierilor şi negustorilor  să-şi dea fetele la Curtea Domnească, pentru a-i potoli poftele carnale), cu vise de unire ale celor  trei Tări Româneşti, lăsându-se implicat în proiectul bizantin de refacere a imperiului, el fiind cel ce ar fi trebuit să ocupe tronul imperial de la Constantinopol ( în Mănăstirea Hlinca, ctitoria Mariei, fiica lui Petru Şchiopul, lărgită de Vasile Lupu, prin ridicarea zidurilor de incintă şi construirea trapezei, chiliilor şi turlei bisericii, într-o nişă de sub fereastra altarului, se remarcă imaginea vulturului bicefal încoronat, simbol imperial bizantin, pe care-l punem în legătură cu ceea ce voia “cel cu fire imperială mai mult decât domnească”, să devină). Continuare aici