duminică, octombrie 1, 2023

eReader sau tabletă?

Chiar dacă cititul nu mai este cea...

Cum ne alegem cântarul?

Sunteți o persoană sportivă sau doar îngrijorată...

Incep lucrările de reabilitare si modernizare a imobilului din strada Henri Coandă nr. 9, cu destinaţia locuinţe sociale

ActualitateAfaceriIncep lucrările de reabilitare si modernizare a imobilului din strada Henri Coandă nr. 9, cu destinaţia locuinţe sociale
- Advertisement -


Unitatea Administrativ Teritoriară – Municipiul Bacău a semnat contractul de execuţie a lucrărilor din cadrul prolectului „Reabilitare i modernizare innobil strada Henri Coandă nr. 9 cu destinaţia locuinţe sociale “.

Proiectul este finanţat din fonduri nerambursabile, prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, valoarea totară a investiţiei fiind de 3,13 milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabiră este de 2,3 milioane.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional, de către A. D. R. Nord-Est, organism intermediar, ce monitorizează implemetarea proiectului.

Prin realizarea acestei investiţii va fi reabilitat imobiLuL din str. Henri Coanda nr. 9, care va avea 32 de apartamente şi 17 garsoniere. Repunerea in circuit a cLădirii presupune lucrări complexe de arhitectură – recompartimentări, finisaje interioare la pardoseli, pereţi şi tavane, finisaje exterioare, izolaţii conform expertizei energetice, consolidări conform expertizei tehnice, instalaţii interioare şi exterioare.

Prin realizarea acestei investiţii se urmăreşte creşterea calităţii infrastructurii sociale in municipiul Bacău şi imbunătăţirea calităţii vieţii prin crearea unor condiţii de trai civilizate şi pentru persoanele dezavantajate.

Prolectul urmăreşte şi imbunătăţirea eficienţei energetice a cLădirii, dar şi scăderea riscului de criminalitate şi delicvenţă cauzat de existenţa imobilului dezafectat.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt peste 100 de persoane devaforizate, care vor locui in locuinţele sociale realizate, locuitorii care au domiciliul sau locul de muncă in vecinătatea clădirii reabilitate, dar şi persoanele care au fost angajate permanent sau temporar cu ocazia implementării proiectului. 1n cadrul proiectului sunt respectate principiile egalităţii de şanse, dezvoltăii durabile şi eficienţei energetice, dar şi principiul societăţii informaţionale şi al noilor tehnologii.

Alte titluri