27.2 C
Bacau

ÎNDEPĂRTAREA DE CREDINȚĂ, DESPĂRȚIREA DE DUMNEZEU… (3)

De stiut!

rp_bsn-1-470x3421.jpg

Omul zilelor noastre este cuprins tot mai mult de frenezia consumului, de asigurarea unui nivel tot mai ridicat de bunăstare materială, considerată de către cei mai mulți, calea supremă spre dobândirea fericirii…

Extinderea globalizării planetare generează noi tendințe și atitudini total antiumane, menite să distrugă spiritualitatea autentică, astfel încât omul să devină – într-o exprimare ceva mai plastică – , o ființă ușor adaptabilă, pregătită să facă următorii pași în procesul totalitarist impus omenirii de marile grupuri de putere financiară și politică ale lumii, de corporațiile multinaționale, prin Noua Ordine Mondială.

Asistăm astfel, la crearea ,,omului masificat”, al ,,omului-ca-mijloc”, masificarea însemnând în accepțiunea scriitorului Ovidiu Hurduzeu, ,,despuierea omului de calitățile sale divin-umane pentru a fi transformat într-o entitate abstractă și interșanjabilă, masificarea devenind inevitabilă într-o societate dominată de producția pe scară largă și de marile organizații, etatiste sau private, aferente ei”; asistăm (tot mai neputincioși, evident!) la implementarea diverselor forme de cultură promovate tot mai agresiv prin intermediul mass-media de adepții globalizării, care se sprijină în mod special pe valorile vieții practice; asistăm la subminarea căutărilor şi reperelor spirituale ale oamenilor de pe întreg pământul prin substituirea falselor valori, valorilor spirituale tradiţionale, prin standardizarea modului de viaţă, a tradiţiilor şi a raporturilor de existenţă, totul urmând a fi concentrat într-un model, ceea ce va implica uniformizarea tuturor modelelor actuale.

Religia Noii Ordini Mondiale va fi cultul ,,Supraomului” creat de Nietzsche și luat în calcul ca materie şi nu ca spirit. Dezvoltarea exponențială a tehnologiilor moderne (inoculată minții prin diverse sugestii și comenzi manipulative subliminale, în fapt o spălare a creierelor umane) a generat o serie de fenomene majore precum consumismul exacerbat, uniformizarea, infantilizarea, conformismul, robotizarea, mediocratizarea intelectuală, componentele unei mentalități a confortului, hedonismului, premergătoare ,,vulnerabismului postmodern”, considerat ,,un mod de existență acceptabil, chiar de dorit”, care însă, nu face altceva decât să ,,deculpabilizeze individul, oferindu-i o justificare pentru neputința de a mai iniția și opera schimbări sociale”. (Ovidiu Hurduzeu)

Din păcate, masele de oameni sunt atrase de viața de plăceri fără stavilă ce li se oferă în numele unei libertăți absolute și, nu mai sunt nici pe departe atente la demolarea scării de valori care menține omul în calitatea sa de creatură a lui Dumnezeu. De altfel, au apărut o serie de doctrine și teorii care consfințesc sau fundamentează un nou concept, o nouă viziune despre lume și om, din care se distinge în mod special cea supranumită ,,Noua Eră” (New Age), o ideologie (cu referiri anterioare) care încearcă să redefinească tradiția și spiritualitatea creștină, izgonindu-l pe Dumnezeu din Creație și batjocorindu-l pe Iisus, omului fiindu-i luată astfel, demnitatea de făptură a Lui și a Logosului Divin.

Violența, abjectul, manipularea, dezrădăcinarea, alienarea și distrugerea ființei umane, sunt temele abordate cu precădere de noua cultură a senzaționalismului mediatic și postmodernist, menite a-l scoate pe om din starea sa normală, de ființă gânditoare și conștientă, de a-l îndepărta de originea sa divină. Ele au devenit, din nefericire, mai ales pentru mințile tinerilor, o adevărată școală a răului.
Viața omului a devenit fără preț, fiindcă nu mai conștientizăm acel om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu; ba dimpotrivă, Dumnezeu însuși este defăimat și supus așa după cum vedem și auzim, la blasfemii. Se contestă tot mai vehement dumnezeirea Lui, adevărul învățăturilor creștine.

Astăzi, apelul globaliștilor se adresează acelei părți poftitoare si profitoare din om care îl trage în jos, spre mlaștina materială în care el scaldă nestingherit, neștiind și neaflând, indiferent față de lumea din jur, de semenii lui. Așa cum spunea regretatul academician, publicist, istoric și critic literar, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, trebuie să ne unim ,,în lupta împotriva tendințelor despărțitoare de Dumnezeu si ucigătoare de suflet, urmărite de susținătorii noilor doctrine ce țintesc spre același scop: îndepărtarea omului de Creatorul, de Tatăl, de Logos-cuvântul, de Făcătorul, Mântuitorul și Judecătorul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, fără de care nimic nu se poate face și care este cu noi în fiecare clipă, până la sfârșitul veacurilor”.

Nimic din tot ce ne este dat nu poate îngrădi libertatea întru adevăr și credința în Hristos, câștigată prin viață înțeleasă și trăită ca euharistie. Indiferent de apăsarea mică sau mare a constrângerilor de toate felurile, această viață este eliberatoare, iar răsplata ei este de negrăit. Garanția acestor adevăruri ne-o relevă Mântuitorul: ,,(…) În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Sfânta Evanghelie după Ioan: 16, 33), iar confirmarea ne-o dă Sfântul Apostol Pavel: ,,Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întărește” (Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel: 4, 13).
Omenirea se va lepăda de toate relele și păcatele și va cunoaște libertatea deplină, doar atunci când se va întoarce cu fața spre Dumnezeu, Cel care este Iubire și Speranță, Cel care este Adevărul, Calea și Viața…

(VA URMA)

ROMULUS DAN BUSNEA

- Advertisement -

Ultimele stiri