Informații despre obținerea cazierelor

În contextul intrării în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că „se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei”, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1. Încălcarea prevederilor Ordonanţei Militare nr. 3 poate fi pedepsită prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale.
Doar pentru motive temeinic fundamentate ce urmează a fi menționate pe cerere, urmează a fi soluționate cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate comportamentală primite prin email sau ghişeu, conform programului stabilit.
Pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că prezentarea cetățenilor la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar se va realiza numai după ridicarea interdicţiilor instituite, în cazul cererilor depuse pentru care nu se justifică urgenţa ridicării documentului.
În conformitate cu art. 14 din Decretul Prezidenţial din 16.03.2020, „se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență” (inclusiv a certificatelor de cazier judiciar). Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

Recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc. , la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.
model adresa instituție pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar
cerere de eliberare a extrasului de pe cazierul judiciar
Pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (COVID-19) și în conformitate cu recomandările conducerii D.C.J.S.E.O. privind reducerea activității la ghișeele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, la nivelul I.P.J. Bacău au fost luate următoarelor măsuri:
în vederea limitării timpului de contact, transmiterea următoarelor tipuri de cereri depuse de alte persoane decât cele prevăzute la punctul 1:
cereri de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane fizice
cereri de eliberare a certificatelor de cazier judiciar persoane juridice
cereri de eliberare a certificatelor de integritate comportamentală
se va realiza în format electronic (format doc, pdf, etc.) on-line la adresa cazier@bc.politiaromana.ro, urmând ca solicitantul să semneze cererea la înmânarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală de la ghișeu.
pentru evitarea producerii aglomerației la ghișeu, recomandăm cetățenilor care nu dețin cunoștințe tehnice care să le permită transmiterea prin e-mail a documentelor mai sus amintite, să se prezinte la ghișeu conform programului prezentat la punctul 4, cu CERERILE de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau integritate comportamentală, GATA COMPLETATE.
programul de lucru cu publicul se va desfășura după următorul grafic:
punctul de lucru de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 2 după următorul progam: de luni până joi între orele 08.00 – 15.00, pentru persoanele născute în România şi străinătate. Menţionăm faptul că adeverinţele de integritate se eliberează numai la acest punct de lucru;

punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Oneşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 – 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru persoanele fizice născute în România;

punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Moineşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 – 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru persoanele fizice născute în România;

punctul de lucru de la Poliţia orașului Buhuși după următorul program: luni – vineri între orele 09.00 – 11.00, pentru persoanele fizice născute în România;

punctul de lucru de la Poliţia orașului Comănești după următorul program: luni – vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru persoanele fizice născute în România;

punctul de lucru de la Poliţia orașului Dărmănești după următorul program: luni – vineri între orele 09.00 – 11.00, pentru persoanele fizice născute în România;

punctul de lucru de la Poliţia stațiunii Tîrgu Ocna după următorul program: luni – vineri între orele 08.00 – 10.00, pentru persoanele fizice născute în România.

Menţionăm faptul că a fost luată măsura limitării accesului cetăţenilor în sala de eliberare a certificatelor de cazier judiciar la un număr de maxim 3 persoane.
Facem apel la cetățeni de a da dovadă de înțelegere, responsabilitate și de a respecta cu strictețe măsurile impuse de autorităţi. Abaterea de la măsurile impuse poate antrena riscuri majore, periclitând siguranța şi sănătatea cetățenilor.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Datele de contact ale Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative cu sediul în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău:
Municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 2, jud. Bacău, Cod postal 600.093
Telefon: 0234/20.20.90, fax: 0234/20.20.44
E-mail: cazier@bc.politiaromana.ro