INIȚIATIVE DE BUN AUGUR PENTRU TURISMUL BĂCĂUAN

bex 1

Se pare că semnificația magică și sacră a numărului 7, își va pune pecetea și asupra destinului turismului băcăuan aflat la începutul unui nou drum, pe care se înscrie dezvoltarea durabilă, promovarea și valorificarea unui bogat și variat potențial turistic ce dispune de un areal natural de excepție, de monumente istorice și de o bogată moștenire culturală, cu elemente de unicitate.

Așadar, ziua de 7 martie 2014, a reprezentat pentru turismul băcăuan, data la care s-a inaugurat primul târg regional de turism organizat de Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău în parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT). În aceeași zi, s-a desfășurat în premieră simpozionul ,,Dezvoltarea durabilă a zonei balneoclimaterice Târgu-Ocna – Slănic-Moldova, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai firmelor și agențiilor de turism din județ, dar și ai unor instituții de învățământ superior care formează viitorii specialiști în domeniu.

Manifestarea a fost urmată de o altă premieră, care vine să consfințească înțelegerea și colaborarea dintre principalii factori angrenați în dezvoltarea turismului din județul Bacău: constituirea Asociației Județene pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Bacău, având ca principal scop dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului din judeţul Bacău şi întreaga regiune, atât în ţară cât şi în străinătate. Printre cei șapte membri fondatori (iată încă o coincidență fastă cu numărul 7!) se numără și Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău, aflat în subordinea CJ Bacău și condus de dl Romil Botezatu. Domnia sa, împreună cu dl Eugen Poncoș – reprezentantul Primăriei Slănic-Moldova, dl Ștefan Șilochi – primarul orașului Târgu-Ocna și dl Aurel Bucur – directorul general al Societății Naționale a Sării – Salrom au prezentat în cadrul simpozionului mai sus menționat, oportunitățile turismului balnear dar și alternativele care îl pot face mai atractiv și eficient, prin valorificarea optimă a tuturor factorilor naturali și de cură existenți în cele două stațiuni băcăuane, crearea unei infrastructuri moderne, un exemplu concludent fiind și cel al proiectului recent finalizat în stațiunea de la poalele Nemirei, ,,Schi Parc Slănic-Moldova”.

Intervențiile unora dintre reperzentanții firmelor și agențiilor de turism din zonă, precum cele ale dlui Ioan Munteanu, manager și administrator al complexului turistic ,,Euro Vacanța” din Slănic-Moldova și Sovata – vicepreședinte al Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), sau ale dlui Dumitru Nănescu, directorul general al Agenției ,,Inter – Tour” Bacău – membru al consiliului director al ANAT și vicepreședinte al filialei ANAT Nord-Est, au reliefat unele carențe cu care încă se mai confruntă în ansamblu turismul românesc, atrăgând atenția asupra faptului că o serie întreagă de obiective cu valoare artistică, istorică și culturală cuprinse în arealul județului Bacău nu sunt suficient puse în valoare și în plan turistic.

Participant la sesiunea de lucrări, am avut și eu o intervenție ce a vizat de acesată dată promovarea turismului din zonă prin intermediul lucrărilor publicistice de gen, care aduc înainte de toate, informații certe ale cunoașterii și imaginii stațiunilor turistice și balneoclimaterice, fapt deloc de neglijat în condițiile în care, la momentul actual, noi nu avem o piață de publicații turistice menită să satisfacă cerințele tot mai crescânde ale clienților și pe acest palier, care poate fi oricând o nișă de piață profitabilă…

ROMULUS DAN BUSNEA