joi, noiembrie 30, 2023

Ce mai dăm de mâncare la mâțe?

Pisica ar trebui, normal, să prindă șoareci,...

Cum să-ți păstrezi electrocasnicele ‘în formă’

Ghid de întreținere pentru mașina de spălat...

Instituţia Prefectului a analizat situaţia actualizării Registrului Agricol în teritoriu

OrasulInstituţia Prefectului a analizat situaţia actualizării Registrului Agricol în teritoriu
- Advertisement -

Marţi, 27 noiembrie 2012, începând cu ora 11.00, în sala mare a Palatului Administrativ, sub conducerea subprefectului judeţului Bacău, domnul Constantin-Dorian Pocovnicu, a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social având ca temă de discuţie situaţia actualizării Registrului Agricol în teritoriu. Analiza efectuată vine în urma controalelor realizate de echipe mixte ale Instituţiei Prefectului-judeţul Bacău şi Direcţiei Agricole, controale finalizate cu 26 de sancţiuni contravenţionale, ceea ce reprezintă un procent de 30% de primării sancţionate din totalul unităţile administrativ-teritoriale verificate.

Registrul Agricol este un document de înregistrare de maximă importanţă pentru gestiunea domeniului agricol la nivel naţional, conţinând informaţii detaliate despre:
componenţa exploataţiei/gospodăriei agricole, suprafeţele împădurite, suprafeţele arabile şi culturile aferente, suprafeţele cultivate în sere şi solarii, suprafeţele plantaţiilor pomicole şi viticole, suprafeţele de teren irigate, situaţia terenurilor cultivate şi necultivate, evoluţia efectivelor de animale, a utilajelor agricole, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor, construcţiile existente la începutul anului. Registrul se păstrează atât pe suport de hârtie căt şi în format electronic şi asigură o imagine globală şi unitară a resurselor locale. De asemenea, Registrul Agricol constituie sursa principală de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agricol, protecţiei sociale, edilitar-urbanistice, sanitar, şcolar. În baza informaţiilor înregistrate la cererea populaţiei, unităţile adminstrativ teritoriale pot elibera documente doveditoare privind proprietate asupra animalelor şi păsărilor, în vederea vînzării în târguri şi oboare, documente doveditoare în vederea vânzării produselor la piaţă, documente privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială.

Aşa cum prevede legislaţia ce stă la baza înfiinţării şi funcţionării Registrului Agricol, responsabilitatea întocmirii şi actualizării permanente a acestuia revine primarilor şi persoanelor din cadrul primăriilor cu atribuţii desemnate în acest sens şi care, potrivit informaţiilor venite de la participanţii la întâlnire, deseori sunt „foarte încărcate” având şi atribuţii de casier, referent sau asistent social.

Lipsa personalului calificat pentru completarea şi actualizarea Registrului Agricol conform legii a fost semnalată şi de subprefectul Constantin-Dorian Pocovnicu, care a precizat faptul că situaţia apărută se datorează în principal disponibilizării inginerilor agronomi. Subprefectul a propus ca măsură imediată, până la deblocarea posturilor în unităţile administrativ teritoriale, organizarea de către Direcţia Agricolă de sesiuni de pregătire pentru persoanele cu atribuţii directe.

”Mulţumesc echipelor mixte ale Instituţiei Prefectului şi ale Direcţiei Agricole pentru eforturile depuse pe teren în vederea verificării activităţii Registrului Agricol. Vă informez că aceste controale vor continua şi în următorul an deoarece Registrul Agricol prezintă o importanţă deosebită, îndeosebi din perspectiva unificării în anul 2014 a tuturor bazelor de date cu caracter agricol, aşa cum sunt şi bazele Institutului Judeţean de Statistică şi ale Agenţiei de Plăţi în Agricultură (A.P.I.A). În perioada imediat următoare, în vederea aducerii la zi a datelor şi înregistrărilor din Registrele agricole la nivelul tuturor unităţilor administrativ teritoriale, vom monitoriza cu atenţie implementarea Planurilor de măsuri deja realizate şi asumate la nivel local”, a adăugat în final subprefectul Constantin-Dorian Pocovnicu.

Alte titluri