INVESTIȚII MAJORE ÎN REȚELEL DE APĂ ȘI CANALIZARE ALE ORAȘELOR BĂCĂUANE

1

În curând, peste 260.000 de locuitori ai judeţului Bacău vor beneficia de apă potabilă mai curată şi mai sigură, precum şi de o infrastructură îmbunătăţită a apei uzate.

În acest sens, la sediul primăriilor din orașele Dărmănești și Târgu-Ocna au fost semnate zilele trecute, contractele pentru două investiții de anvergură în rețelele de apă și canalizare cuprinse în proiectul ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, a cărui valoare totală se ridică la 117.953.236 Euro, fără TVA. din care 91.391.567 Euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune.

Accest dublu eveniment a avut loc în prezența mai multor oficiali și invitați: Dragoș Benea-președintele Consiliului Județean Bacău (CJ), Ionel Floroiu-vicepreședintele CJ Bacău, Constantin Spiridon – primarul orașului Dărmănești, Ștefan Șilochi – primarul orașului-stațiune Târgu-Ocna, parlamentarii Ionel Palăr, Miron Smarandache și Dan Tătaru, Răzvan Găină – directorul Companiei Regionale de Apă Bacău (C. R. A. B.) – în calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău – beneficiarul proiectului, reprezentanți ai firmelor de construcții și consultanță, mass-media.
Primul contract se referă la proiectul ,,Extindere infrastructură rețea distribuție apă în Buhuși și Moinești. Extindere infrastructură canalizare în Dărmănești”, investiție ce presupune construirea a 54 km de rețea, 16 stații de pompare și 3.519 racorduri, în valoare totală de 56,3 milioane de lei, fără TVA, după cum urmează:

Moinești: Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare; Reabilitarea stației de epurare Moinești Nord; Construcția unei stații noi de epurare Moinești Sud.
Buhuși: Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune si statii de pompare; Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
Dărmănești: Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune si statii de pompare; Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
Cel de-al doilea contract semnat la sediul Primăriei Târgu-Ocna, are în vedere proiectul ,,Extindere infrastructură canalizare în Bacău și Târgu-Ocna”, în valoare de 60,7 milioane de lei, fără TVA. Prin acest contract, în Bacău vor fi realizate rețele cu o lungime de 42 km, 18 stații de pompare și 2, 289 racorduri, iar în Târgu-Ocna, 27 km de rețea, 8 stații de pompare și 1427 racorduri (pentru 55 de străzi), după cum urmează:

Bacău: Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune și stații de pompare; Extinderea stației de epurare – treapta terțiară.

Târgu Ocna: Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune si statii de pompare; Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
,,În urma acestor investiții sistemul de management al apelor potabile și reziduale din județul Bacău va deveni mai eficient, astfel că, după finalizarea proiectului, 90 % din populaţie va fi racordată la sistemele de distribuţie a apei şi de canalizare, avantajele ecologice constând în reducerea masei de poluanţi organici şi nutritivi deversaţi în cursurile de apă receptoare. Compania Regională de Apă Bacău va răspunde de buna desfăşurare a lucrărilor proiectului, în beneficiul a 262.000 de locuitori din Bacău, Moineşti, Comăneşti, Buhuşi, Dărmăneşti şi Târgu-Ocna. Cetăţenii care locuiesc în zona deservită vor avea o calitate sporită a vieţii datorită accesului îmbunătăţit la apă potabilă şi la servicii de apă uzată. De asemenea, se aşteaptă ca investiţiile în acest proiect de amploare să creeze în mod direct 200 de locuri de muncă în etapa de extindere şi reabilitare, alte câteva zeci de locuri creându-se pe termen lung”, a declarat Dragoș Benea, președintele CJ Bacău.

,,Un oraș-stațiune trebuie în primul rând să dispună de utilități tehnico-edilitare de o înaltă calitate, care să satisfacă pe deplin cerințele consumatorilor, lucru ce va fi posibil prin realizarea acestei noi și importante investiții”, a mai spus Ștefan Șilochi, primarul orașului-stațiune Târgu-Ocna.

ROMULUS DAN BUSNEA