22.3 C
Bacau

,,Istoria unei lumi…” văzută din Costești și Bacău

De stiut!

C1

Sâmbătă, 10 octombrie 2015, la Centrul Cultural Ruginoasa din comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi, a avut loc prima ediţie a proiectului interjudeţean cu sugestivul nume ,,Istoria unei lumi: de la omul cucutenian la Cuza”.

Printr-un parteneriat activ, în acest proiect au fost implicaţi un număr de 32 elevi de la clasa a IV-a F, prof. Monica Creangă, Şcoala ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău, de la Şcoala Gimnazială din Costeşti, judeţul Iaşi – un număr de 17 elevi, director, prof. Elena Malanca, învăţător Iuliana Cârtiţă, iar de la Şcoala Ruginoasa şi Centrul Cultural Ruginoasa – un număr de 20 copii, director, prof. Irina Duda, coordonator prof. Cristina Axinia, care este şi inimoasa directoare a Centrului Cultural Ruginoasa.
Proiectul are ca scop facilitarea accesului tinerilor la activități de învățare nonformală conectate cu istoria și arheologia, prin implicare și stimularea acestora spre creativitate cultural-istorică. 

,,Ideea de proiect a prins contur în urmă cu mai multă vreme, când s-a discutat cu doamna profesor Elena Malanca despre posibilitatea unei colaborări pe linie culturală, la fel de încântată de idee arătându-se şi doamna Cristina Axinia şi dna profesor Monica Creangă de la Şcoala `Alexandru Ioan Cuza` din Bacău, care dorea la rându-i să aducă un element inedit în programa extracurriculară a clasei a IV-a F. Aşadar, ne-am mobilizat să putem aduce pe toţi aceşti oameni minunaţi şi dedicaţi împreună, am scris proiectul, ne-am pus de acord, am apelat şi la colegii şi/sau prietenii noştri istorici, conf. univ. dr. Dumitru Boghian de la Universitatea `Ştefan cel Mare` din Suceava, prof. dr. Sergiu-Constantin Enea de la Liceul `Ion Neculce` din Târgu-Frumos şi prof. dr. Anton Coşa de la Complexul Muzeal `Iulian Antonescu` Bacău, care au acceptat să fie alături de noi scriptic şi faptic pe toată durata proiectului, şi iata-ne în 10 octombrie, la prima ediţie a proiectului, care s-a lansat la Centrul Cutural Ruginoasa, o alegere perfectă din punctul de vedere al tuturor celor implicați”, a spus Mihaela Băbușanu, muzeolog, expert bunuri cu valoare memorialistică la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău.

Alegerea titlului acestui proiect a venit firesc, iar faptul că sună aproape poetic este şi din cauza încărcăturii emoţionale speciale pe care o ai atunci când păşeşti în acele locuri încărcate de istorie. În aceste locuri se află Palatul ,,Alexandru Ioan Cuza”, Biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”, iar la Costeşti se află ,,Situl Costesti – Cier”, un  sit datat acum 4. 400 de ani înainte de Hristos, loc în care a fost un habitat  locuit de comunităţile cucuteniene, extraordinar de bogat si cu o personalitate deosebită.

Chiar dacă se fac referiri la aspecte istorice deosebite ale comunităţilor care au locuit acum câteva milenii în acest spaţiu, totul riscă să dispară pentru totdeauna. Situat pe un deal de câţiva zeci de metri, acesta este sub efectul de coroziune a râului Bahluieţ, aflat în imediata apropiere şi vis-à-vis de Şcoala Gimnazială Costeşti.

O altă locaţie încărcată de istorie se află în comuna Cucuteni unde există situl arheologic de interes național din punctul „Cetățuia”, de la marginea de vest a satului Băiceni, sit cunoscut pentru că a dat numele culturii Cucuteni din eneolitic, din care se găsesc în acest sit trei așezări distincte, emblematice pentru clasificarea culturii în fazele A, B și AB; în afara acestei așezări, în cadrul sitului se mai găsesc așezări din eneoliticul târziu (cultura Horodiștea-Erbiceni), perioada geto-dacică și secolul al III-lea e.n. Alt sit arheologic de interes național este cel de la „Dâmbul Morii”, la marginea de nord-vest a aceluiași sat, unde s-au găsit alte vestigii ale culturii Cucuteni, faza AB. Vorbim aşadar despre un ,,triunghi”cultural extrem de important.

De asemenea, Şcoala ,,Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, cealaltă şoală implicată în proiect, este puternic ancorată în istorie Moldovei, actul de înfiinţare al acestei şcoli datând din anul 1859, 25 octombrie, act semnat de însuşi domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 
Fosta Şcoală nr 2 de băieţi este şi ea încărcată de adânci semnificaţii istorice. Pe băncile acestei şcoli si-au început afirmarea personalităţi marcante ca Radu Beligan, academicianul Solomon Marcus, Emanuel Elenescu, Marcel Marcian, Marius Mircu, C-tin Andone, George Bălăiţă, C-tin N. Arseni, iar corpul A al şcolii este declarat  monument istoric.

După salutul de bun venit al gazdelor, prin vocile doamnelor profesoare Elena Malanca şi Cristina Axinia a urmat  prezentarea potenţialului arheologic al zonei, prezentare făcută de către prof. dr. Sergiu Constantin Enea, de la Liceul Teoretic ,,Ion Neculce” din localitate, colaborator în proiect, care a venit cu o prezentare power-point adecvată şi adaptată vârstei copiilor, reuşind să stârnească interesul, să capteze atenţia şi să antreneze copii în discuţii şi întrebări. De altfel, profesorul Enea este unul dintre cei doi istorici arheologi care coordonează şi fac săpături în zonă de ani de zile alături de studenţi de la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi voluntari, sub atenta îndrumare a conf. univ. dr. Dumitru Boghian de la aceeași universitate. Aceştia încearcă să salveze ce se mai poate şi cu mijloace limitate, secvenţe din istoria zonei.

După interesanta prezentare a urmat un program artistic pus în scenă de elevi ai şcolii din Ruginoasa, membri ai ansamblului Centrului Cultural coordonat de prof. Cristina Axinia, alături de două tinere talente de la Şcoala Costeşti. O mențiune aparte pentru vocea caldă, sigură şi emoţionantă a unei fetiţe extrem de talentate din clasa a II-a de la Şcoala Ruginoasa, pe numele ei, Petruţa Secară.

A urmat apoi o vizită a expoziţiei de istorie-arheologie a mini muzeului Centrului Cultural Ruginoasa, unde elevii au putut admira exponatele. Contactul cu piesele reale, confecţionate de oamenii neoliticului a fost deosebit de util, ajutându-i pe elevi să-şi completeze cunoştinţele despre această perioadă a istoriei. Gazdele din Ruginoasa au oferit fiecarui copil si cadrelor didactice frumoase suveniruri şi un tablou reprezentându-l pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi doamna Elena Cuza, tablou realizat de către o elevă a şcolii din localitate, Ioana Buzatu.
Cu acest prilej a fost organizată și o vizită la Biserica Domnească, unde ghid a fost prof. Cristina Axinia, după care participanții s-au îndreptat spre Costeşti, primul popas fiind pe şantierul arhologic de acolo. Surpriza, pe teren, a fost una uriaşă pentru copii: pe locul unde în această vară a fost şantierul de la Costeşti,  acum acoperit, chiar la suprafaţă  puteau fi zărite zeci de fragmente de obiecte neolitice. Ultimele descinderi au avut loc la Şcoala din Costeşti și la Muzeul Siteului Arheologic Cucuteni, Iași. Elevii au incheiat doar o zi de istorie autentica, proiectul continuă…

Se cuvin totodată, mulţumiri speciale ansamblului Centrului Cultural Ruginoasa -coordonator prof. Cristina Axinia, care au încântat auditoriul cu cântec, joc şi voie bună, precum şi gazdelor extrem de primitoare atât de la Ruginoasa cât şi de la Costeşti, pentru străduința cu care au reușit să creeze o atmosferă extrem de caldă, de prietenoasă.

Prin tematica propusă, diversitatea activităților și  instituțiilor implicate, proiectul susține
implementarea și promovarea activităților educative extracurriculare care subliniază interesul pentru cunoașterea istoriei regionale și a elementelor esențiale ce reprezintă civilizația umană din perioada cucuteniană până în epoca modernă.

Faza experimentală a procesului de învăţare şi-a dovedit astfel valoarea, ceea ce ne îndreptăţeşte să o reconsiderăm şi de ce nu, să încercăm să-i acordăm o pondere cât mai mare între strategiile didactice folosite în munca educativă cu elevii.

Putem afirma fără nici o urmă de modestie că această primă etapă a proiectului a debutat fericit şi că premisele pentru continuitatea sa sunt excelente, iar munca onestă şi dedicată a celor implicaţi în proiect merită cu prisosință recunoașterea și admirația tuturor.

Iniţiatorii şi coordonatorii proiectului: prof. Elena Malanca, director Școala Gimnazială Costești/Iași; prof. Monica Livia Creangă, Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău; muzeolog Mihaela Băbușanu, expert bunuri cu valoare memorialistică, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.
Colaboratori: conf. univ. dr. Dumitru Boghian, Facultatea de Istorie şi Geografie, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava; prof. dr. Sergiu Constantin Enea, Liceul Teoretic ,,Ion Neculce”, Târgu Frumos; prof. Cristina Axinia, directorul Centrului Cultural Ruginoasa; prof. dr. Anton Coşa, Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău; prof. Irina Duda, director Şcoala Ruginoasa; învățător Iuliana Cârtiţă, Şcoala Costeşti.

Text adaptat și actualizat de Romulus Dan BUSNEA

- Advertisement -

Ultimele stiri