Jurnalismul, la ceas aniversar…

În anul în care s-au împlinit 100 de ani de jurnalism profesionist în România și 150 de ani de la moartea tragică a geniului spiritualității românești, Mihai Eminescu, cred că sunt în asentimentul multora dintre dumneavoastră când spun că noi, jurnaliștii, publiciștii și scriitorii din această țară, cei care mai credem în românism și în valorile sale supreme, avem datoria morală de a-l apăra pe Eminescu, pentru că, mai mult ca oricând avem nevoie de spiritul său nealterat, de gândirea sa lucidă, clară și riguroasă, de restabilirea și respectarea adevărului, pe care el, în mai toate scrierile și intervențiile jurnalistice, l-a pus mai presus de orice.

Într-un moment în care viața politică devine tot mai mult un domeniu de confruntare a intereselor de grup în detrimentul celor naţionale, când minciuna, manipularea, servilismul, abjecția și vulgaritatea se transformă în adevărate arme pe care le folosește tot mai des mass-media, avem obligația de a lupta, de a milita împotriva nedreptăţilor şi a relelor politice, de a-i demasca pe cei care prejudiciază în mod vădit interesul public, care uneori poate avea implicaţii deosebit de grave pentru viitorul naţiunii, de a lupta consecvent pentru apărarea culturii, tradițiilor și identității naționale.
,,Ca parte activă a societății civile, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), își asumă, ca misiune socială, prin membrii săi, rolul de avertizor public asupra derapajelor politice, morale, economice și juridice ale factorilor decidenți, ca și acela de promotor al ideilor mari și constructive venite din mediul social, care pot conduce la progresul de orice fel al României”, se arată pe site-ul UZPR.

Așa cum a făcut-o și Eminescu, cu mult optimism și încrezător în sine și în puterea adevărului, așa cum trebuie să o facem și noi, măcar de acum înainte…

Tocmai de aceea, este necesară cunoaşterea şi celeilalte laturi a personalităţii lui Eminescu, cea de veritabil jurnalist și analist politic, unul care n-a iertat imperfecţiunile vremurilor de atunci şi a tras un semnal de alarmă pentru ceea ce va urma ca timp istoric şi biologic, adică vremurile tulburi pe care le trăim noi astăzi. Nu numai unele creaţii poetice, dar în special ziaristica eminesciană, la fel de profundă ca şi opera sa poetică, pare se că ar fi fost principala cauză a scoaterii lui Eminescu din viaţa politică şi socială, supus în ultima perioadă a vieţii unui proces lent, dar sigur, de asasinare fizică şi morală.

Poate că Eminescu ar trebui prezentat tinerilor nu doar ca poet genial, cât mai ales ca luptător neobosit pentru neam şi ţară, luptă dusă până la capăt, cu sacrificiul propriei vieţi. Oare este aşa greu de înţeles că opera eminesciană a trebuit scindată, fiind limitată doar la poezie, tocmai pentru a se şterge aproape complet opera sa jurnalistică, operă de mare valoare şi însemnătate pentru istoria acestui popor. Eminescu a fost până la urmă un extraordinar vizionar, un reformator care ne-a propus reflecţii şi principii care ating şi astăzi problematica atât de complexă a condiţiei umane. El ne-a dat spre citire şi înţelegere opera sa, care înglobează tot ce are România mai înălţător şi veşnic, ne-a făcut să ne înălţăm la o nouă treaptă de gândire şi simţire, cu adevărat românească. Fără îndoială, Eminescu rămâne nu doar cel mai mare poet român, ci și cel mai mare ziarist român, acesta fiind și motivul pentru care am insistat mai mult asupra acestei fațete a personalității sale.

„Am marcat celebrarea unui veac de existență a organizației, ca pe o sărbătoare a jurnalismului profesionist din România întregită. Am traversat trei perioade importante din istoria României (perioada interbelică, perioada comunistă și democrația în care ne aflăm). În aceste perioade jurnaliștii au fost o categorie implicată în viața socială, culturală, economică și au dezbătut, cu este și firesc, întotdeauna curentele politice ale timpurilor. Cred cu tărie că întotdeauna presa și slujitorii ei au avut un aport considerabil în evidențierea relațiilor extrem de abordate sau aflate în disonanță. De acum, UZPR, prin membrii ei tot mai numeroși, va fi o componentă tot mai importantă a societății. Avem numeroase împliniri prin activitățile noastre, din inițiative individuale sau colective, la care avem public tot mai numeros. Toate acestea sunt reflectate în publicațiile noastre, `Cronica timpului`, `Certitudinea`, revista profesională `UZP` și pe siteul Uniunii. Vă doresc viață lungă într-o bună înţelegere şi împlinire a năzuinţelor comune! ”, a spus Doru-Dinu Glăvan, președintele UZPR, cu ocazia sărbătoririi centenarului existenței breslei gazetărești, eveniment ce a avut loc în Sala de concerte a Radiodifuziunii Române, în data de 26 septembrie.

Un președinte, care cu viziune și tenacitate militează pentru profesionalism, coeziune și solidaritate, ca și pentru creșterea prestigiului breslei jurnaliștilor. Un președinte, care merită întreaga admirație și prețuire pentru tot cee ce întreprinde, dar și sprijin pentru materializarea tuturor proiectelor pe care le are în vedere UZPR.

Respect valorilor acestui neam! Respect jurnalismului ce luptă pentru dreptate și adevăr cu profesionalism și abnegație! La Mulți Ani jurnalistule, La Mulția Ani UZPR!

Romulus-Dan BUSNEA, membru UZPR