sâmbătă, septembrie 30, 2023

Ce trebuie să faceți pentru ca parfumul dvs. să dureze mai mult

Parfumurile au patru niveluri diferite de concentrare,...

Ce dăm de mâncare pisicilor?

Indiferent dacă pisica ta este o mâncătoare...

Lansarea Programului Iluminat Public

ActualitateAfaceriLansarea Programului Iluminat Public
- Advertisement -

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că începând cu data de 16 august 2022, unitățile administrativ-teritoriale care doresc să participe în cadrul Programului Iluminat Public își pot crea conturile de utilizator în aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul
AFM.

Ulterior, începând cu data de 19 august 2022, ora 10.00, solicitanții vor depune cererile de finanțare, împreună cu documentația aferentă, în aplicația informatică prin intermediul conturilor de utilizator create.

”Am semnat dispoziția de demarare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public. Acest program reprezintă un sprijin pentru comunele, oraşele și municipiile din România care doresc să-și modernizeze sistemele de iluminat public, întrucât proiectul de ghid prevede o finanţare de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie. Aceste îmbunătățiri se vor reflecta în optimizarea consumului de energie și, implicit, în reducerea facturilor la utilități, precum și în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, a declarat președintele AFM, Laurențiu Adrian NECULAESCU.

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 500.000.000 lei.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de
solicitanți.

Programul se adresează unităților administrativ-teritoriale organizate de la nivel de comună, oraș sau municipiu care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătățirea sistemului
de iluminat public stradal prin folosirea unor tehnologii mai eficiente care să reducă
semnificativ consumul de energie și, implicit, factura publică.

Finanţarea în cadrul acestui program se va acorda în funcţie de categoria unităţii
administrativ-teritoriale, respectiv:

pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000
lei;

pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;

pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;

pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;

pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;

pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului.
Biroul Comunicare

Alte titluri