Noutăţile legislative în domeniul sistemului unitar de pensii publice au fost supuse dezbaterii în şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic

Marţi, 26 februarie 2012, în sala mică a Palatului Administrativ, s-a desfăşurat şedinţa lunară de lucru a Comitetului Consultativ de Dialog Civic, având ca teme centrale de discuţie noutăţile legislative apărute în domeniul pensiilor, precum şi criteriile de fixare a taxelor şi impozitelor locale.

Reprezentanţii Casei de Pensii Bacău şi ai Direcţiei economice din Primăria Municipiului Bacău au prezentat prevederile legale în domeniile supuse discuţiilor şi au fost urmate de dezbateri punctuale pe marginea informaţiilor diseminate. Astfel, au fost prezentate aspecte privind valoarea noului punct de pensie (762,10 lei), rezultat în urma indexării cu 4%, indexare intrată în vigoare odată cu aprobarea bugetului în Parlamentul României, impactul în cifre a acestei indexări la nivelul bugetului Casei de Pensii Bacău, introducerea indicelui de corecţie 1,06 asupra punctajului mediu anual, precum şi categoriile de pensionari ce fac obiectul acestor modificări.

De asemenea, participanţii au ridicat întrebări punctuale privind creşterea impozitelor locale cu 16% în opoziţie cu indexarea de doar 4 procente a pensiilor din sistemul public şi şi-au manifestat dorinţa ca reprezentanţii persoanelor vârstnice să fie consultaţi de autorităţile publice locale şi judeţene în realizarea tuturor proiectelor ce privesc viaţa comunităţii băcăuane. Un accent deosebit a fost pus de participanţi pe colaborarea cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău şi Poliţia Locală Bacău în vederea realizării de activităţi tematice de informare şi prevenţie a infracţiunilor ce vizează persoanele vârstnice. În acest sens, domana Elena Volcescu, Şef Serviciu Strategii Programe în cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, a propus ca reprezentanţii organizaţiilor persoanelor vârstnice să-şi coaguleze eforturile şi să propună un calendar al acestor întâlniri şi să exprime într-un mod unitar nevoile de sprijin din partea Instituţiei Prefectului.

„Suntem deschişi tuturor propunerilor venite din partea dumneavoastră şi am sprijinit proiectele dedicate soluţionării problemelor pe care le ridicaşi în şedinţele de lucru. Aşteptăm solicitări concrete la care Instituţia Prefectului să răspundă prompt şi eficient! ” a adăugat în finalul întâlnirii doamna Elena Volcescu.

Cancelaria Prefectului