duminică, septembrie 24, 2023

Ce trebuie să știm despre sărurile de baie

Sărurile de baie sunt minerale solubile, care...

Marker, liner, koki… Ce sunt și la ce folosesc

Marker pen, fine liner, marking pen, felt-tip...

O lecție de trăire autentic românească: Sesiunea internațională de comunicări științifice și culturale, Comănești, 2014

ActualitateO lecție de trăire autentic românească: Sesiunea internațională de comunicări științifice și culturale, Comănești, 2014
- Advertisement -

Simp 1

Una dintre manifestările academice ale verii, cu un profund caracter identitar românesc și promovator al tuturor valorilor române și românești a fost fără îndoială, Simpozionul Cultural-Științific Internațional ,,Dimitrie Ghika-Comănești – In memoriam”, care a avut loc sâmbătă, 16 august a.c., la Muzeul de Etnografie și Artă ,,Dimitrie Ghika” din Comănești, cu prilejul tradiționalei sărbători anuale ,,Zilele Orașului Comănești”.

Organizatorii, respectiv Divizia de Istoria Știintei – Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române (DIS/CRIFST), Asociația Cultural-Științifică ,,Dimitrie Ghika-Comănești”, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comănești, Primăria Orașului Comănești, Centrul de Informare Europeană ,,Europe Direct Comănești” și Asociația ,,Clubul Tineretului Rădăcini” Comănești, au transformat într-o reușită un eveniment menit să promoveze valorile naționale, tradițiile și cultura locală, în contextul prefacerilor care au loc la nivel național, european și mondial.
Ajunsă la cea de-a patra ediție, sesiunea de comunicări de la Comănești a fost centrată în jurul a două teme majore, care au suscitat interesul celor peste 150 de participanți, reprezentanți ai comunității comăneștene, invitați speciali, mass-media:
,,Construcții ale identității naționale și europene” și ,,Lada de zestre – Istorie și tradiție pe Valea Trotușului”.
După cuvântul de deschidere și mulțumirile adresate invitaților de către primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a urmat prezentarea celor 20 de lucrări, care au scos în evidență bogația patrimoniului istoric, natural și cultural-științific de care dispune România și implicit, întregul areal al Văii Trotușului.
Printre invitații de onoare ai simpozionului de la Comănești s-au numărat personalități de marcă ale vieții cultural-științifice din țară și din străinătate: Dumitru MURARIU, membru corespondent al Academiei Române, dr. în biologie, prim-vicepreședinte al C.R.I.F.S.T. al Academiei Române – moderatorul simpozionului; Valentin MARIN, dr. col. (r), secretar științific a CRIFST al Academiei Române, Cetățean de Onoare al orașului Comănești; Pompiliu MANEA, prof. dr. ing., membru de onoare al Academiei Române de Științe Medicale; Conf. dr. Mihaela BUCIN, şef de catedră, Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea Pedagogică ,,Juhász Gyula”, Universitatea din Szeged (Ungaria); Dr. Marieta GAVRA, Catedra de Limba şi Literatura Română, Facultatea Pedagogică ,,Juhász Gyula”, Universitatea din Szeged (Ungaria); Dr. Angela și Iorgu PETRESCU, dr. cercetatori științifici la Muzeul Național de Științe Naturale „Grigore Antipa”, București; Ala MOVILEANU și Constantin PĂTRAȘCU, muzeografi, Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti” București.
Iată și câteva dintre subiectele abordate în cadrul sesiunii de comunicări:
,,Grigore Antipa – zoolog, hidrobiolog, ecolog, economist, sociolog” – acad. Dumitru MURARIU; ,,Pe urmele savantului Emil Racoviță, în America de Sud și Antarctica” – prof. dr. ing. Pompiliu MANEA; ,,O perspectivă asupra şcolii româneşti din Ungaria” – conf. dr. Mihaela BUCIN (Universitatea Szeged, Ungaria); ,,Contextul maghiar al formării lui Liviu Rebreanu” – lector dr. Maria Marieta GAVRA (Universitatea Szeged, Ungaria); ,,Monumente de arhitectură vernaculară din Provincia Moldova prezente în Muzeul Satului” – Ala MOVILEANU și C-tin PĂTRAȘCU muzeografi, Muzeul Satului, București; ,,Toponimia comăneșteană între rigoare și istorie orală cu caracter regional” – Constantin ȚĂRANU, prof. Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comăneşti; ,,Drumul spre integrarea europeană și relațiile externe ale României între anii 1967 și 2007” – ing. Narcis Jitaru, coordonatorul Centrului ,,Europe Direct Comănești”; ,,Poveşti uitate din lada de zestre – istorii trăite pe Valea Trotuşului” – Mădălina Andreea STAN şi Emilia AURICĂ, eleve, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comăneşti; ,,Comănești, între topos și anthropos” – Silviu-Alexandru ARITON, elev, Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Ghika” Comăneşti, lista fiind completată de o serie de alte inedite lucrări, bine întemeiate și argumentate din punct de vedere istoric și științific. Simpozionul a inclus în programul său și lansări de carte (printre acestea numărându-se și numărul 3 al publicației ,,Columna” – Revistă a Asociației Cultural-Științifice ,,Dimitrie Ghika-Comănești”, Supliment al revistei ,,Studii și Comunicări/DIS a Diviziei de Istoria Științei a CRIFST al Academiei Române), momente artistice, expoziții de artă și fotografii.
,,Sperăm ca această colaborare dintre Academia Română și instituțiile publice, de învățământ și asociațiile culturale din Comănești să fie una benefică și să contribuie la reușita unor astfel de evenimente ce promovează valorile naționale, tradițiile și cultura locală, unde societatea își găsește instrumentele de a se proiecta într-un context european”, a declarat prof. Lavinia Misăilă, președintele Asociației Cultural-Științifice Dimitrie Ghika-Comănești”.
Romulus Dan BUSNEA

Alte titluri