marți, decembrie 12, 2023

Ce trebuie să știm despre o yală electromagnetică

O yală magnetică este un dispozitiv de...

Ce nu trebuie să faceți atunci când alegeți tapetul

Tapetul poate transforma total o cameră. Are...

Antreprenoriatul și importanța mentoratului în dezvoltarea profesională

În era modernă, antreprenoriatul a devenit unul...

Politistii fac campanie pentru un vot legal

Fapt diversPolitistii fac campanie pentru un vot legal
- Advertisement -

Structurile teritoriale ale M.A.I. din județul Bacău au demarat activitățile de responsabilizare a cetățenilor, în cadrul campaniei “TU DECIZI! VOTEAZĂ LEGAL!”

Ministerul Administraţiei şi Internelor derulează, la nivel național, în perioada 8 noiembrie – 9 decembrie a.c., campania de prevenire a infracţiunilor electorale „Tu decizi! Votează legal!”

Scopul campaniei este responsabilizarea alegătorilor cu privire la exercitarea dreptului de vot în mod legal, neinfluenţat de mita electorală indiferent de formele ei de manifestare.

În județul Bacău, campania „Tu decizi! Votează legal!” a fost lansată printr-o conferință de presă ce s-a desfășurat astăzi la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Prin acțiunile derulate în cadrul campaniei, reprezentanții structurilor teritoriale ale M.A.I din județul Bacău vor distribui, atât în mediul rural cât și în mediul urban, 1800 de afișe și 16000 de pliante cu mesajul campaniei.

În ziua votului la fiecare secție de vortare va fi postat căte un afiș cu mesajul “TU DECIZI! VOTEAZĂ LEGAL! ”

Cu sprijinul mass-mediei locale mesajul campaniei va ajunge la cetățeni și prin intermediul spoturilor audio-video și a bannerelor realizate în acest sens de M.A.I.

Pentru desfășurarea scrutinului electoral din 9 decembrie în condiții de liniște și legalitate, în județul Bacău sunt mobilizați peste 1500 de poliţişti, jandarmi, lucrători I.S.U şi angajaţi ai altor structuri teritoriale ale M.A.I.

În ziua votului în județul Bacău vor funcționa 627 de secții de votare.

În județul Bacău au fost dispuse măsuri pentru asigurarea ordinii publice în toate localitățile, pe întreaga perioadă a campaniei electorale şi, în mod deosebit, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acesteia.

Totodată, structurile teritoriale ale Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură protecţia secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile de circumscripţie, precum şi pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.

Structurile aparţinând M.A.I. vor prelua în pază secţiile de votare în ziua de 8.12.2012, începând cu ora 18.00.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău va dispune măsurile necesare în vederea asigurării exercitării dreptului la vot de către persoanele încarcerate, aflate în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv, în conformitate cu prevederile legii.

CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI PREVEZUTE DE LEGEA 35/2008 PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI A SENATULUI

Constituie contravenţii:

• Semnarea listei de susţinători cu încălcarea dispoziţiilor legii, constituie contravenţie. Amendă de la 1.500 lei până la 4.500 lei
• Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite. Amendă de la 1.000 lei până la 2.500 lei
• Refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare scrisă înaintată în conformitate cu prevederile legale. Amendă de la 1.000 lei până la 2.500 lei
• Refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului care a semnat în lista electorală, înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală în care este înscris. Amendă de la 4.500 lei până la 10.000 lei
• Continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent. Amendă de la 1.000 lei până la 2.500 lei.

Constituie infracţiuni:

Conform Ordonanţei de Urgenţă privind modificarea art.55 al Legii nr. 35/2008 promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.
Prin bunuri interzise în sensul legii se înţelege acele obiecte care au valoare economică semnificativă precum şi mărfuri de utilitate alimentară precum alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice produse din tutun sau nealimentare.
Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la aliniatul precedent materialele şi obiectele de propagandă electorală, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, dvd-uri, fanioane, steaguri, căni, pungi, tricouri, şepci, eşarfe, fulare, veste, fesuri, mânuşi, pelerine, jachete, inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri.
Sunt exceptate de la primul aliniat şi alte obiecte, inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri, a căror valoare depăşeşte 10 lei fără TVA pentru fiecare articol.

Alte infracţiuni prevăzute de Legea 35/2008:

• Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepseşte.

• Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.

• Introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are dreptul un alegător constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepseşte.

• Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. Tentativa se pedepseşte.

Alte titluri