POVEȘTI DE VIAȚĂ / Din Colecția Casei Regale a României (2)

Principesa Ileana a României: Rugăciunea Domnului Tatăl nostru

Pentru ziua de Marți

Ridicarea minții și sufletului către Dumnezeu (continuare)

,,I. Marți dimineața

Vie împărăția Ta

În timp ce o nouă zi mijește și noi căi se deschid înaintea mea, umila Ta servitoare, fă să nu-Ți uit nici o clipă Împărăția.Trimite-mă, mă rog Ție, drept mesager al Tău, pentru ca, oriunde mă aflu, Împărăția Ta să aibă un martor neclintit.
Așa cum sunt, plină de greșeală și neputință, ia-mă și folosește-mă acolo unde pot fi mai de folos. Fă ca și eu, asemeni unei râme, să mișc firul meu de țărână în via Ta; să iau cât de cât parte la lucrarea Ta mântuitoare. Lasă-mă, Doamne, să aduc firul de țărână pe care să-mi cadă umbra în Împărăția ta, căci îți aparțin.
De-a lungul acestei zile, fă să nu rătăcesc pe căi zadarnice, ci luminează-mă, mă rog Ție, Doamne, că Împărăția ta sălășuiește în mine prin Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul meu”.
AMIN

II. Marți seara

Facă-se voia Ta

Vrerea Ta am căutat s-o aflu de-a lungul acestei zile, unealtă supusă am căutat să-Ți fiu.
Bucurie și durere, răsplată și pedeapsă am încercat deopotrivă să primesc și am trăit cu recunoștință fiecare ceas așa cum a venit, căutând să fac ceea ce Tu vrei de la mine.
Pătimesc din pricina clipelor când am lăsat ca propria-mi vrere să triumfe asupra dorinței Tale, Iartă-mi, mă rog Ție, ispita de a fugi de cele neplăcute, de a evita litigiile. Sufletul vrea cu adevărat, dar trupul este slab.
O Doamne, Tu, care știi atât de bine cât de slabi suntem, dă-mi puterea să fac voia Ta în toate și fă ca nici o dojană să nu treacă nebăgată în seamă.
Fă, Doamne, ca odihna acestei nopți să nu fie sprea rușinea și neputința mea, ci spre întărirea mea, pentru a face voia Ta în toate lucrările și în toate ceasurile zilei sau nopții.
AMIN”.
Principesa Ileana de România

Completare: ,,`Vie Împărătția Ta`; și această cerere poate surprinde. Mântuitorul Însuși va spune ucenicilor Săi: `Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăția` (Luca 12, 32). Împărăția este dar dumnezeiesc și totuși suntem îndemnați a ne ruga pentru sosirea acesteia. Pare că Dumnezeu așteaptă ca noi să-L rugăm să grăbească venirea noului eon. Cu cât vor fi mai mulți aceia care vor implora cucernic ca Împărăția să le fie dăruită, aspirând la depășirea actualei etape și la trecerea definitivă în perioada eshatologică, cu atât mai repede va sosi Împărăția Tatălui.
`Facă-se voia Ta`, indică renunțarea din partea noastră la orice veleitate personală, precum și făgăduiala de a ne pleca întru totul hotărârii lor divine. Mântuitorul, în ceasul de grea cumpănă de la Ghetsimani, va da pildă totalei resemnări și a acceptării necondiționate a celor rânduite de Tatăl, când va spune: `Nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești` (Matei 26, 39).
Cel care izbutește să primească senin tot ceea ce Dumnezeu îi va trimite va fi pregătit pentru Împărăție”. (Natalia Manoilescu-Dinu, teolog și publicist)
(Va urma)
Romulus Dan Busnea
`