23.9 C
Bacau

POVEȘTI DE VIAȚĂ / Din Colecția Casei Regale a României (3)

De stiut!

Principesa Ileana a României: Rugăciunea Domnului Tatăl nostru
Ridicarea minții și sufletului către Dumnezeu (continuare)

,,V. Miercuri dimineața

Precum în cer

Așa precum în ceruri să fie ziua mea! Vrerea Ta pe pământ să fie cu mine în tot ce spun și fac; aceasta să-mi fie îndrumarea în toate câte fac. Ajută-mă să-i ajut pe alții și astfel să mă uit pe mine însămi. Învață-mă să fac acest pământ mai plăcut ochilor Tăi. Ajută-mă să fiu vitează și răbdătoare, milostivă și înțelegătoare; dar nu lăsa ca aceste virtuți să mă abată să fac pe pământ precum în ceruri s-ar face pentru slava Ta.
Fă, Doamne, să mă pot judeca pe mine însămi și faptele mele cu dreptate ca să iau hotărârile corecte în fața Ta. Nu mă lăsa să caut țeluri egoiste. Nu lăsa să intervină nimeni și nimic între noi, nici cei pe care-i iubesc, nici alte legăminte. Fă-mă să caut mai întâi ceea ce e spre slava Ta, o Doamne, ca apoi să fiu dreaptă față de toți și nepărtinitoare cu mine.
Fă să nu amân ce trebuie făcut azi, căci locul și timpul potrivit sunt acum și aici; fiecare oră, fiecare minut este ocazia favorabilă. Să cunosc și să împlinesc voia Ta pe pământ. Această zi pământească Ție ți-o consacru, Hristoase!
AMIN
VI. Miercuri seara

Așa și pe pământ

În această seară, Doamnne, pe pământ, am ajuns mai aproape de ceruri, căci în fiecare zi, în fiecare ceas, învăț mai multe despre tine.
Luptând cu răbdare să fiu credincioasă cuvântului Tău, Te-am văzut oglindit în toate lucrurile, în soare și în ploaie, în zâmbetul unui copil, în adierea proaspătă, în nemișcarea aerului greu, în lucrarea mea, în contactul cu alți oameni.
Lucrarea mâinilor Tale este pretutindeni, toată migala noastră din substanța ta se naște. Pentru toate aceste lucruri, binecuvântez și slăvesc Numele Tău.
Acum, că umbrele se strâng în jurul meu și noaptea acoperă pământul, iar toate lucrurile se întorc la odihnă, închid ochii și rostesc mulțumire pentru toate câte mi-a dat viața până în acest ceas. Preaplin mi-e sufletul de recunoștință pentru iubitoarea Ta bunătate.
În pace și siguranță mă odihnesc, fără teamă de durere, căci pământul pe care mă întind este lumea Ta și deci binecuvântat e de Tine și prevestitor al fericirii cerești.
AMIN”.
Principesa Ileana de România

Completare (explicație teologică): ,,A treia cerere, `facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ`, indică renunțarea din partea noastră la orice veleitate personală, precum și făgăduiala de a ne pleca întru totul hotărârii lor divine. Mântuitorul, în ceasul de grea cumpănă de la Ghetsimani, va da pildă totalei resemnări și a acceptării necondiționate a celor rânduite de Tatăl, când va spune: `Nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești` (Matei 26, 39). Cel care izbutește să primească senin tot ceea ce Dumnezeu îi va trimite va fi pregătit pentru Împărăție.
Hristos îi îndeamnă însă pe ucenici să se roage nu numai pentru ca fiecare din ei sa dobândească puterea de a se pleca la voia Tatălui, dar și pentru că,`precum în cer așa și pe pământ`, pretutindeni, pe toate planurile lumii create, hotărârile divine să fie primite și ascultate, pentru ca astfel `Dumnezeu să fie toate în toți`, după cuvantul apostolului (1 Cor. 15, 28).
Această reunire a întregii creații, reântoarsă definitiv la Dumnezeu, după ce va fi renunțat la orice tendință de autonomie, nu se va realiza, desigur, decât la sfârșitul veacurilor, când Împărăția fiului se va preschimba în aceea a Tatălui (I Cor. 15, 24). De fapt, Împărăția, pentru venirea căreia ni se cere să ne rugăm, nu va fi deplină decât atunci când numele lui Dumnezeu va fi adorat de toate făpturile și voia Sa îndeplinită pretutindeni.
Cele trei cereri din prima parte a rugăciunii Tatăl nostru nu vor putea fi deci împlinite întru totul decât la transfigurarea finală, adică în etapa eshatologică.
Este însă tulburător ca noi, oamenii slabi și păcătoși, să fim îndemnați de Însuși Fiul lui Dumnezeu a ne ruga zilnic pentru aceste lucruri minunate, ce sunt atât de departe de noi și de limitata noastră putere de înțelegere.
S-ar părea că Dumnezeu așteaptă totuși de la om un răspuns, o participare mai mult sau mai puțin activă, spre a reînnoi întreaga creație, zidind `ceruri noi și pământ nou`, în care, după cuvântul apostolului, `locuiește dreptatea` (II Petru 3, 13). Versurile lui Peguy dovedesc o intuiție genială: `Atârnă de noi ca Dumnezeu să nu fie lipsit de zidirea Sa`, spune poetul.
Dacă în prima parte a rugăciunii cererile noastre au drept scop întemeierea Împărăției, fiind orientate eshatologic, în a doua parte ele au un caracter mai personal, întrucât au în vedere condițiile care fac posibilă mântuirea individuală. Pentru ca să putem participa la Împărăția pentru care ne rugăm va trebui ca încă din cursul actualei existențe să nu fim lipsiți de pâinea `cea spre ființă`, să fim despovărați de greutatea propriilor păcate și feriți de acțiunea vătămătoare a celui rău”. (Natalia Manoilescu-Dinu, teolog și publicist)
(Va urma)
Romulus Dan Busnea
`

- Advertisement -

Ultimele stiri