marți, octombrie 3, 2023

Te dor călcâiele dimineața? Iată de ce si ce trebuie să faci!

Cei care cred că fasceita plantară este...

Ce trebuie să știți despre plantele de apartament

Am crescut într-un apartament plin cu plante....

PRECIZĂRI IMPORTANTE REFERITOARE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA SNPAP TÂRGU-OCNA, SESIUNEA 2014

ActualitatePRECIZĂRI IMPORTANTE REFERITOARE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA SNPAP TÂRGU-OCNA, SESIUNEA 2014
- Advertisement -

SNPAP 1

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), prin unităţile subordonate, continuă înscrierile la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu-Ocna (SNPAP), singura instituţie de învăţământ din România acreditată, care asigură selecţionarea şi şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an.

Absolvenţii de liceu se pot înscrie şi concura pe un număr de 220 de locuri, din care 190 pentru candidaţi bărbaţi şi 30 locuri pentru candidaţi femei.

Condiții de participare (selectiv): Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; să aibă vârsta de maximum 35 de ani; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; să fie declaraţi ,,APT” din punct de vedere medical şi psihologic; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare din instituțiile de învățământ şi să nu fi obţinut la purtare, pe fiecare an de studiu, sub media 8,00; să nu fi suferit condamnări și să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fie ofiţer activ în cadrul instituţiilor de profil din cadrul ANP etc.

Etapele desfășurării concursului de admitere

Probele eliminatorii:

– 02. 09. – 06. 09. 2014 – Contravizita medicală;
– 03. 06. – 06. 09. 2014 – Susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice;
– 07. 09. 2014, ora 12.00 – Afișarea rezultatelor la probele eliminatorii.
Probele de verificare a cunoştinţelor teoretice:
– 08. 09. 2014 – Proba scrisă la „Limba română”- test grilă ;
– 09. 09. 2014 – Proba scrisă la „Istoria românilor”- test grilă;
– 12. 09. 2014, până la ora 19. 00 – Afişarea rezultatelor la lucrările scrise;
– 12. 09. 2014 – 13. 09. 2014 – Depunerea contestaţiilor pentru probele scrise;
– 13. 09. 2014 – 14. 09. 2014 – Rezolvarea contestaţiilor;
– 14. 09. 2014, până la ora 12.00 – Afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor;
– 14. 09. 2014, până la ora 15.00 – Publicarea/Afişarea rezultatelor finale.
– Taxa de concurs este în valoare de 150, 00 lei. Sunt scutiți de plata taxei pentru concurs candidații: orfani de ambii părinţi; care provin din casele de copii sau din plasament familial; sunt copii ai personalului din sistemul ANP în activitate, pensionat sau decedat.

Înscrieri și precizări suplimentare: Având în vedere timpul necesar parcurgerii etapelor de întocmire a dosarului de candidat pentru concursul de admitere la SNPAP Târgu-Ocna, se face face precizarea suplimentară că termenul de depunere a cererii de înscriere la concurs este 31. 07. 2014, iar termenul maxim de depunere al dosarului de candidat complet la unităţile penitenciare este 08. 08. 2014, ora 13.00.

Relaţii suplimentare: Direct la sediile SNPAP şi a unităţilor penitenciare din ţară, sau vizitând site-urile: smapt@anp.gov.ro; web: www.anp.gov.roROMULUS DAN BUSNEA

Alte titluri