miercuri, noiembrie 29, 2023

Machiajul masculin: de la religie la modă

Timp de milenii, începând cu 4000 î.Hr....

Ce cauzează bilirubina crescută?

Bilirubina este o substanță gălbuie în sângele...

Prioritățile Comisiei Europene: Justiție și Drepturi Fundamentale

ActualitatePrioritățile Comisiei Europene: Justiție și Drepturi Fundamentale
- Advertisement -

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. România a sărbătorit, acum un an, primul deceniu în Uniunea Europeană, un deceniu în care s-au comunitatea europeană a adus avantaje numeroase românilor, de la libera circulaţie în Europa până accesul pe piaţa muncii, la studii în școlile și universitățile europene, la schimbul de practici în educație între cadrele didactice, la eliminarea tarifelor percepute pentru roaming, la securitatea frontierelor.

Astăzi, Comisia Europeană, organismul executiv european condus de președintele Jean-Claude Juncker, propune noi schimbări pozitive în parcursul european, tocmai pentru a îmbunătății legăturile economice, culturale, politice și mai ales valorile comune între statele membre ale Uniunii Europene. Comisia a propus o serie de 10 priorități, care să faciliteze schimbările necesare dezvoltării unui viitor mai bun pentru Europa.

In informările precedente s-au prezentat priorități precum „Locuri de muncă, creștere economică și investiții”, ,,Migrația. Către o agendă europeană privind migrația”, ,,Uniunea energetică și schimbările climatice”. În cele de mai jos vom prezenta o noua prioritate a Comisiei Europene privind ,,Justiția și Drepturile Fundamentale”.

Uniunea Europeană s-a înființat pentru a oferi cetățenilor săi aceleași drepturi fundamentale, bazate pe valorile egalității, nediscriminării, incluziunii, demnității umane, libertății și democrației. Aceste valori sunt consolidate și protejate de statul de drept, consfințit prin tratatele UE și Carta drepturilor fundamentale.

Comisia consolidează dreptul cetățenilor UE de a călători fără piedici, de a locui, de a lucra/studia și de a se căsători în alte țări din UE, și în același timp caută să le protejeze datele personale și să le ofere cât mai multă putere de acțiune în calitate de consumatori.

Pacea rămâne unul dintre principiile fundamentale ale UE. Ea necesită reacții eficiente și competente împotriva terorismului, a traficului de persoane și a criminalității cibernetice.

Domenii de acțiune

Uniunea Securității: UE și statele sale membre se confruntă cu câteva amenințări noi și complexe la adresa securității, subliniind necesitatea unor sinergii suplimentare și o cooperare mai strânsă la toate nivelurile. Multe dintre preocupările legate de securitate de astăzi provin din instabilitatea din vecinătatea imediată a UE și din schimbarea formelor de radicalizare, violență și terorism. Amenințările devin din ce în ce mai variate și mai internaționale, precum și din ce în ce mai transfrontaliere și trans-sectoriale. Aceste amenințări necesită un răspuns eficient și coordonat la nivel european. Agenda europeană privind securitatea stabilește modul în care Uniunea poate aduce o valoare adăugată pentru a sprijini statele membre în asigurarea securității.

Pentru a maximiza beneficiile măsurilor existente ale UE și, dacă este necesar, pentru a realiza acțiuni noi și complementare, toți actorii implicați trebuie să colaboreze pe baza a cinci principii-cheie:
– Asigurarea respectării depline a drepturilor fundamentale;
– Garantarea mai multă transparență, responsabilitate și control democratic;
– Asigurarea unei mai bune aplicări și punerea în aplicare a instrumentelor juridice existente ale UE;
– Să ofere o abordare inter-agenție și o abordare intersectorială mai diversificată;
– Aduce împreună toate dimensiunile interne și externe ale securității.

Cooperarea juridică: Colaborarea în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul de persoane, contrabanda și corupția. Crearea unui spațiu european de justiție prin conectarea sistemelor juridice naționale, pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor și întreprinderilor. De asemenea exista o cooperare în materie de justiție civilă, ce se referă la creanțele financiare ale dreptului familiei, dar și la deciziile privind divorțul și deciziile privind custodia copilului. Cooperarea judiciară în UE sprijină libera circulație a persoanelor. Oamenii ar trebui să poată aborda instanțele și autoritățile din orice țară a UE la fel de ușor ca și în propriile lor. Cooperarea mai strânsă între autoritățile țărilor UE ar trebui să contribuie la depășirea complexității a 28 de sisteme diferite. Această cooperare între țările UE se bazează pe principiul recunoașterii reciproce între țările UE pe baza încrederii reciproce.

Drepturi fundamentale: Pornind de la Convenția Europeană a drepturilor omului, Uniunea Europeană caută să asigure protejării statului de drept și a drepturilor fundamentale, urmărind punerea în aplicare a directivelor privind combaterea discriminării luptei împotriva discriminării și promovează egalitatea de gen. Politicile acestei priorități ale Comisiei sunt:

– Egalitatea de gen la nivel internațional: în cadrul cooperării internaționale, egalitatea de gen constituie unul dintre domeniile prioritate pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale femeilor și ale copiilor din întreaga lume;

– Drepturile omului la nivel internațional: Comisia apără drepturile omului prin politica sa de dezvoltare, prin ajutorul pe care îl oferă, prin dialogurile politice pe care le poartă cu diferite țări și prin participarea în forumuri multilaterale precum Organizația Națiunilor Unite;

– Cetățenia Uniunii și libera circulație: Comisia monitorizează implementarea și aplicarea drepturilor cetățenești de către statele membre. De asemenea, identifică și elimină obstacolele cu care se confruntă cetățenii;

– Justiția civilă: normele UE ajută persoanele implicate în litigii transfrontaliere, sprijină crearea de întreprinderi oriunde în UE și împiedică spălarea banilor;

– Justiția penală: UE dorește să creeze un spațiu de justiție penală, în care să fie respectat dreptul cetățenilor la un proces echitabil și în care poliția, procurorii și judecătorii să colaboreze eficient;

– Protecția datelor: au fost stabilite norme comune pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal peste tot în UE, dar și în cazul în care acestea sunt transferate în afara UE;

– Combaterea discriminării la nivel internațional: în cadrul cooperării pentru dezvoltare, UE sprijină mișcările de combatere a discriminării;

– Eficacitatea justiției: UE urmărește îmbunătățirea eficacității justiției cu ajutorul mecanismelor de monitorizare a statului de drept (inclusiv al mecanismului de cooperare și de verificare pentru Bulgaria și România), al tabloului de bord al UE privind justiția și al sistemelor naționale de justiție.

– Combaterea discriminării: combaterea discriminării, a egalității de gen și a regulilor de remunerare egală, a acțiunilor privind integrarea romilor și a egalității LGBTI, a statisticilor privind inegalitatea, finanțarea programelor anti-discriminare, a modului în care organizațiile religioase contribuie la combaterea discriminării.

– Drepturile copiilor: atât UE, cât și statele sale membre trebuie să respecte, să protejeze și să promoveze drepturile copiilor. Toate politicile UE care au un impact asupra copiilor trebuie să țină cont de interesul superior al acestora.

– Egalitatea sexelor: Promovarea independenței economice egale pentru femei și bărbați, eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați, promovarea echilibrului între sexe în luarea deciziilor, oprirea violenței bazate pe gen și promovarea egalității de gen dincolo de UE.
Protecția datelor: Datorită normelor mai stricte privind protecția datelor, oamenii se bucură de mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal, iar companiile beneficiază de condiții de concurență echitabile. Începând din 25 mai 2018, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor, tuturor companiilor care desfășoară activități în UE li se aplică același set de norme privind protecția datelor, oriunde și-ar avea sediul.

Datorită normelor mai stricte privind protecția datelor:
– oamenii se bucură de mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal;
– companiile beneficiază de condiții de concurență echitabile.

Protecția Consumatorilor: Uniunea Europeană încearcă să protejeze consumatorul și puterea de a acționa prin îmbunătățirea siguranței lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele. De asemenea se fac demersuri pentru crearea și îmbunătățirea platformelor de informare a consumatorilor, aplicarea normelor de protecție și adaptarea legislației în domeniu în funcție de evoluțiile din sectorul digital.

Mai multe informații pentru cetățeni despre subiectul prezentat mai sus se pot regăsi pe platformele oficiale ale Uniunii Europene: www.europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/index_ro, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro. Daca aveți întrebări despre Uniunea Europeană puteți contacta telefonic serviciul „Europe Direct” la numarul: 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde în Uniunea Europeană, sau puteți lua legătura cu un centru de informare ,,Europe Direct” din zona dvs. pentru a obține informații sau a participa la un eveniment local. În județul Bacău funcționează încă din anul 2008 două centre de informare Europe Direct: la Bacău, având structură gazdă Universitatea ,,Vasile Alecsandri” și în orașul Comănești sub găzduirea administrației locale.

Contact
Europe Direct Valea Trotușului Comănești
Manager – Jitaru Narcis,
Tel: 0234 370 401; Mobil: 0741 119 633

Alte titluri