duminică, octombrie 1, 2023

Despre șomajul tehnic pe timpul pandemiei

Şomajul tehnic este perioada în care salariaţii...

Prioritățile Comisiei Europene: Schimbările democratice

Fapt diversInternationalPrioritățile Comisiei Europene: Schimbările democratice
- Advertisement -

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. România a sărbătorit, acum un an, primul deceniu în Uniunea Europeană, un deceniu în care s-au comunitatea europeană a adus avantaje numeroase românilor, de la libera circulaţie în Europa până accesul pe piaţa muncii, la studii în școlile și universitățile europene, la schimbul de practici în educație între cadrele didactice, la eliminarea tarifelor percepute pentru roaming, la securitatea frontierelor.

Astăzi, Comisia Europeană, organismul executiv european condus de președintele Jean-Claude Juncker, propune noi schimbări pozitive în parcursul european, tocmai pentru a îmbunătății legăturile economice, culturale, politice și mai ales valorile comune între statele membre ale Uniunii Europene. Comisia a propus o serie de 10 priorități, care să faciliteze schimbările necesare dezvoltării unui viitor mai bun pentru Europa.

În informările precedente s-au prezentat priorități precum „Locuri de muncă”, Creștere economică și investiții” și ,,Migrația – Către o agendă europeană privind migrația”.
În cele de mai jos vă prezentăm o noua prioritate a Comisiei Europene privind capitolul ,,Schimbările democratice”.

Această prioritate oferă un cadru viitor privind regulile democratice prin care vor fi aleși europarlamentarii, președintele Comisiei Europene, comisarii europeni, reprezentanții Consiliului Europei. Este important ca cetățenii europeni să-și cunoască reprezentanții aleși.

Obiectivele principale sunt:

– crearea un registru obligatoriu pentru organizațiile și persoanele fizice care desfășoară activități de lobby pe lângă Comisie, Parlament și Consiliu;
– colaborarea cu Parlamentul European și cu Consiliul în vederea eliminării birocrației inutile atât la nivel european, cât și la nivel național;
– găsirea modalităților de aprofundare a cooperării dintre parlamentele naționale și Comisie;
– revizuirea legislației care obligă Comisia să autorizeze organismele modificate genetic (OMG-uri), chiar atunci când majoritatea guvernelor naționale se opun;
– mărirea numărului de femei în funcții de conducere și în alte funcții administrative din cadrul Comisiei.

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii Europene, președintele Juncker a prezentat o foaie de parcurs cu principalele etape către o Uniune mai unită, mai puternică și mai democratică. Plecând de la această foaie de parcurs, liderii naționali s-au întâlnit la Tallinn (Estonia), unde au convenit asupra unei Agende a liderilor – o listă cu chestiunile și provocările cele mai arzătoare pentru care trebuie găsite soluții înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019. La 9 mai 2019, liderii statelor membre se vor reuni din nou, de data aceasta la Sibiu, în România. Evenimentul se preconizează a fi un punct culminant al procesului, în care participanții își vor reînnoi angajamentul față de o Uniune Europeană care acționează decisiv în domeniile care contează cu adevărat pentru europeni.

Consultări despre viitorul Europei

În pregătirea summitului UE de la Sibiu dedicat viitorului Europei și a alegerilor europene din 2019, liderii statelor membre au convenit asupra unei Agende a liderilor cu privire la aspectele și problemele importante care trebuie soluționate cât mai rapid. Comisia a propus o serie de consultări on-line redactată chiar de cetățeni, puteți consulta Cartea albă privind viitorul Europei sau participa la Dialogurile cu cetățenii organizate de Comisia Europeană ori la alte dezbateri organizate în țara dumneavoastră.

Cartea albă privind viitorul Europei

Comisia a formulat în ,,Cartea albă – cinci direcții” în care s-ar putea îndrepta Uniunea, după noua formulă de 27 de state membre, după Brexit, în funcție de alegerile pe care le vom face. Documentul reprezintă doar o bază pentru discuții, iar dezbaterile pe această temă au început, prin diferite evenimente europene, cele mai multe concentrate în dialoguri cu cetățenii. În ziua de 25 martie, liderii Uniunii Europene s-au întâlnit la Roma pentru a sărbători a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma și pentru a discuta despre realizările trecutului, dar mai ales despre cum poate și cum ar trebui să arate viitorul nostru. Ulterior, au fost publicate cinci documente de reflecție prin care s-au lansat dezbateri pe temele esențiale pentru Europa zilei de mâine.

Se lucrează intens la conturarea unui plan, a unei viziuni și a unei căi de urmat propuse cetățenilor înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în iunie 2019.

O mai bună legiferare

Președintele Juncker a stabilit că echipa actuală trebuie să îmbunătățească procesul de elaborare și revizuire a politicilor și normelor UE, pentru a garanta că legislația răspunde mai bine așteptărilor și intereselor cetățenilor și întreprinderilor din Europa. De aceea a numit un prim-vicepreședinte, Frans Timmermans, care să coordoneze activitățile de reglementare ale Comisiei și să se asigure că fiecare propunere respectă principiulsubsidiarității (UE nu trebuie să intervină în chestiuni care pot fi tratate mai eficient de statele membre) și al proporționalității (UE nu trebuie să intervină mai mult decât este necesar pentru a îndeplini obiectivele).

Comisia planifică inițiative și evaluează impactul preconizat și impactul real al acțiunilor în fiecare etapă a procesului decizional. Se pregătesc mai temeinic propunerile prin invitarea părților interesate și cetățenii care să contribuie la procesul legislativ în toate etapele sale. Se urmărește intensificarea procesului de consultare prin analizarea și modificarea legislației europene în vigoare, pentru a evita cerințele exagerate, de asemenea și prin revizuirea și simplificarea normelor UE. Se verific dacă legislația UE este adecvată scopului, urmărindu-se dacă ele 3 instituții principale implicate în procesul legislativ (Comisia, Parlamentul și Consiliul) colaborează mai strâns. În aprilie 2016, ele au semnat un acord pentru îmbunătățirea acestui proces. Se are în vedere un plus de cooperarea cooperare , prin urmare Comisia a înființat un Comitet de control normativ care să verifice îndeaproape calitatea activităților sale de evaluare a impactului și a inițiativelor.

Și bineînțeles se urmărește creșterea calității în toate procesele decizionale.
Mai multe informații pentru cetățeni despre subiectul prezentat mai sus se pot regăsi pe platformele oficiale ale Uniunii Europene: www.europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/index_ro, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro.

,,Daca aveți întrebări despre Uniunea Europeană puteți contacta telefonic serviciul „Europe Direct” la numarul: 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde în Uniunea Europeană, sau puteți lua legătura cu un centru de informare „Europe Direct” din zona dvs., pentru a obține informații sau a participa la un eveniment local. În județul Bacău funcționează încă din anul 2008 două centre de informare Europe Direct: la Bacău, având structură gazdă Universitatea „Vasile Alecsandri” și în orașul Comănești sub găzduirea administrației locale, a precizat Narcis Jitaru, managerul Centrului ,,Europe Direct Valea Trotușului Comănești”

Text adaptat și actualizat de Romulus-Dan BUSNEA

Alte titluri