Recunoștință față de bătrânii satului românesc

Sâmbătă, 29 iunie 2019, în ziua cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în parohia Petrești din comuna Pîncești , Protoieria Sascut cu binecuvântarea și aprobarea Înaltpresfintitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, a avut loc sfințirea căminului cultural din această localitate.

Evenimentul s-a desfășurat la inițiativa domnului Grădinaru Vișinel, primarul comunei Pîncești, care și-a manifestat mulțumirea față de Dumnezeu pentru ducerea la bun sfârșit a lucrărilor de la acest obiectiv cultural, menționând faptul că aici se vor desfășura, activități cultural – educative, religioase și social –filantropice, dar și alte activități care să scoată în evidență tradițiile, datinile și obiceiurile populare de pe aceste meleaguri.

Prin grija părintelui paroh Timoșenco Florin, al parohiei Petrești, slujba sfințirii aghesmei celei mici s-a oficiat de către preoții din parohiile comunei Pîncești, sub protia părintelui protopop Vasile Abageru, al Protoieriei Sascut, care a evidențiat în cuvântul său importanța noului așezământ cultural, subliniind faptul că tinerii de astăzi au datoria de a cultiva și de a continua tradițiile și obiceiurile strămoșești, care au o deosebită valoare pentru întărirea unității de credință și de neam.

În cadrul acestui eveniment, desfășurat în contextul anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) , comunitatea locală și-a arătat respectul și prețuirea pentru bătrânii de peste 90 de ani din satele componente ale comunei, care au primit din partea Primăriei și a parohiei Petrești diplome de recunoștință pentru efortul depus în păstrarea și transmiterea tradițiilor și datinilor locale.

La final, pentru a reînvia obiceiurile și datinile strămoșești, ce se organizau la zile alese de sărbătoare, bătrânii satului, au povestit și le-au arătat copiilor și tinerilor aflați la acest eveniment, prin cântec și dans cum era portul odinioară.