Se lansează proiectul “POLICENTRIC”

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) lansează proiectul „POLICENTRIC – Parteneriate strategice pentru dezvoltarea policentrică a României”. Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Continuare…