luni, decembrie 11, 2023

Ce trebuie să știe o gravidă despre preeclamsie

Preeclampsia este o tulburare a sarcinii caracterizată...

Cum au apărut băncile și sistemul bancar? Puțină istorie

Istoria sistemului bancar a început cu primele...

Cum a apărut ideea de salariu minim

Un salariu minim este cea mai mică...

„Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”

Orasul„Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”
- Advertisement -

Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener, se apropie de finalizarea implementării proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96. Proiectul se desfășoară prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Marți, 16.07.2019, a avut loc, în sala de conferințe a Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov” Bacău, Conferința pentru diseminarea rezultatelor CAF din cadrul proiectului. Acest eveniment, care încheie seria de activități prevăzute în cadrul proiectului, s-a bucurat de prezența Primarului Municipiului Bacău, domnul Cosmin Necula, a reprezentanților conducerii Primăriei Municipiului, a direcțiilor, birourilor și compartimentelor acestei instituții, a reprezentanților Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și ai Asociației PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, precum și de cea a participanților din partea instituțiilor direct interesate de managementul performanței și calității: Consiliul Județean Bacău, Poliția Locală Bacău, Direcția de Evidență a Persoanelor Bacău, Direcția Taxe și Impozite Locale și Direcția de Asistență Socială Bacău.

Activitățile proiectului s-au derulat pentru un grup țintă de 68 de persoane, personal de conducere și de execuție din cadrul instituției publice a Municipiului Bacău, precum și a Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, ca entitate subordonată.

Prin activitățile implementate, proiectul a atins obiectivul general privind introducerea/extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Bacău (aparatul de lucru cu toate structurile subordonate) și în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău – structură (instituție publică) descentralizată și subordonată UAT Municipiul Bacău, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei. Pregătirea corespunzătoare a grupului țintă va sprijini în continuare activitățile de dezvoltare și de susținere a unui management performant, prin dezvoltarea practicilor de management.

Îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului:

O.S. 1: Extinderea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.
O.S. 2: Introducerea și implementarea unui sistem de management al calității și performanței CAF la nivelul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate.
O.S. 3: Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor a 68 de persoane din personalul Municipiului Bacău, serviciilor descentralizate și subordonate, pentru asigurarea managementului calității și performanței la nivel local.
este reflectată de rezultatele obținute pe parcursul procesului de implementare.

Principalele rezultate CAF (Common Assessment Framework – Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice), care atestă îndeplinirea obiectivului specific 2, sunt:
12 persoane din cadrul Municipiului Bacău au participat la un schimb de experiență în Italia, în perioada 17-21.09.2018, țară care are deja experiență în implementarea CAF, în vederea schimbului de know-how și dezvoltării unor valori comune în sectorul public european;
a fost identificat obiectivul principal al CAF, specific Municipiului Bacău, și Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, în vederea îmbunătățirii performanței celor două instituții;
a fost definit pachetul de proceduri în cadrul procesului de implementare CAF, la nivelul Municipiului Bacău, și Agenției de Dezvoltare Locală Bacău;
a fost elaborat și finalizat un raport CAF cuprinzând toate răspunsurile din chestionarele CAF, în vederea stabilirii unei diagnoze asupra modului de funcționare a instituției și pentru identificarea punctelor forte și a zonelor ce necesită îmbunătățiri;
a fost elaborat un plan de acțiune pentru îmbunătățirea activității în Primăria Municipiului Bacău.
Alături de acestea, enumerăm alte rezultate care au dus la atingerea celorlalte două obiective specifice:
pregătirea documentației necesară auditului în vederea recertificării ISO 9001:2015;
desfășurarea auditului de recertificare ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Bacău și emiterea certificatului aferent pentru Municipiul Bacău;
desfășurarea auditului de certificare ISO 9001:2015 la nivelul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și emiterea certificatului aferent pentru Agenția de Dezvoltare Locală Bacău;
certificarea unui număr de 78 de persoane din personalul Municipiului Bacău și Agenției de Dezvoltare Locală Bacău (ca instituție subordonată):
17 persoane certificate în urma derulării cursului de Auditor intern de calitate
39 persoane certificate în urma derulării cursului de Managementul calității
22 persoane certificate în urma derulării cursului de Management si control intern managerial.

După finalizarea proiectului, rezultatele obținute vor continua să producă efecte, astfel încât informațiile, cunoștințele și competențele dobândite de grupul țintă în cadrul proiectului vor putea fi folosite pentru monitorizarea ISO 9001:2015 și CAF și vor face mai ușoară adaptarea la cerințele și tendințele economiei, în vederea susținerii calității și performanței la nivelul Municipiului Bacău și a structurilor subordonate, ceea ce va duce la o creștere a încrederii cetățenilor față de serviciile Primăriei și ale entităților subordonate.

Alte titluri