Toamnă bacoviană

Bacovia 4

Municipiul Bacău va găzdui în perioada 8 – 11 octombrie a.c., manifestările cultural-artistice dedicate aniversării a 133 de ani de la nașterea poetului George Bacovia și a Jubileului Revistei Ateneu – 50 de ani – serie nouă, sub genericul ,,Toamna Bacoviană”, ediția a IV-a, în organizarea Consiliului Județean Bacău (CJ), Primăriei municipiului Bacău, Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Bacău (USR), Complexului Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău (ISJ) și revistei ,,Ateneu”.

Programul manifestărilor cuprinde printre altele: Concursul internațional de poezie și eseu ,,Toamna Bacoviană”; recitaluri de poezie și muzică susținute de scriitorii invitați și de elevi de la colegii și școli gimnaziale din Bacău; întâlniri ale elevilor și studenților cu scriitori români din țară și din străinătate, șezători literare, colocvii și lansări de carte; recitaluri instrumentale susținute de Filarmonica ,,Mihail Jora” din Bacău; expoziții, vizite la muzee și monumente de artă, momente lirice; decernarea premiilor ,,George Bacovia” pentru scriitorii consacrați și debut în poezie și eseu, decernarea Premiului ,,Opera Omnia”, decernarea premiilor USR – Filiala Bacău, decernarea premiilor revistei ,,Ateneu” și revistei ,,Plumb”.

Manifestările vor avea loc la statuia lui George Bacovia din centrul orașului, în Sala Consiliului Județean, la Universitatea ,,Vasile Alecsandri” (Facultatea de Litere, Amfiteatrul C2) și la Centrul de Cultură ,,George Apostu” din Bacău.

Și, ca o remarcă personală, dar nicidecum una singulară, în contextul colonizării spiritului românesc, prin văditele tendințe de uniformizare a gusturilor și prin tiranica domnie a cultului plăcerii, unul mercantil și infantil, cunoaşterea şi aprecierea propriei culturi sunt deosebit de importante pentru fiecare dintre noi, deoarece o persoană care nu şi-a descoperit sau care nu-şi conştientizează identitatea culturală, va întâmpina dificultăţi serioase nu numai în afirmarea personalităţii sale, ci şi în dezvoltarea unor relaţii sănătoase atât cu reprezentanţii propriei culturi, cât şi cu cei ai altor culturi.

În condiţiile actuale ale galopantului proces de globalizare, de creştere a interdependenţelor dintre state, dialogul intercultural nu mai este doar o simplă necesitate; cu atât mai mult, individul trebuie ajutat în construirea imaginii despre identitatea naţională a statului în care s-a născut şi trăieşte, a culturii în cadrul căreia a fost educat şi format, fapt ce poate fi realizat prin intermediul unor politici culturale la nivel naţional, menite să promoveze valorile, obiceiurile şi tradiţiile naţionale, pornind de la specificul contextului local; o promovare, a cărei valorificare are şi dimensiuni de natură economică şi socială, prin care se contribuie la dezvoltarea locală durabilă.

,,Toamna Bacoviană” este un astfel de exemplu, mai mult decât grăitor; este unul al reverberațiilor interioare extinse în planul socio-cultural și spiritual universal; este dacă vreți, o matrice, o nouă paradigmă a eului național și identitar românesc…

Și, ca o prefață la cele ce vor urma în curând, lansez câteva versuri către eterul din spațiu:

Toamnă bacoviană

Zile cu cer albastru voronețian și cu amurguri violete,
de iubiri înflăcărate.
Zile întunecate și reci, cu nori cenușii și denși,
de plumb, de tristeți și apăsătoare regrete.
Zile ce se strecoară-n suflete și printre gânduri,
cu foșnet de frunze,
cu picături de rouă,
în adieri de vânturi blânde.
E toamnă iar. Etern bacoviană…
Romulus Dan BUSNEA

P.S. În numele iubitorilor de cultură, publiciștilor, poeților și oamenilor de artă din județul Bacău, adresez mulțumiri autorităților și instituțiilor publice ale municipiului Bacău, tuturor celor care s-au implicat în acest amplu, binevenit și binemeritat proiect destinat culturii române.

Mulțumiri speciale, poetului și publicistului Dumitru Brăneanu (consilier județean și manager de proiect); scriitorului, poetului, criticului literar și publicistului Calistrat Costin (președinte al USR – Filiala Bacău); poetului Ioan Prăjișteanu (director revista ,,Plumb”); poetului Petru Scutelnicu (redactor-șef revista ,,Plumb”), poetului Nicolae Mihai (secretar de redacție revista ,,Plumb”), criticului de teatru, eseistului și publicistului Carmen Mihalache (director revista ,,Ateneu”); conf. univ. dr. Ioan Dănilă (Facultatea de Litere, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” Bacău), actorului Gheorghe Popa (director Centrul de Cultură ,,George Apostu” Bacău) ș. a.