Toate Centrele Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău şi-au reluat activitatea

Începând cu data de 04.01.2021, toate Centrele Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău şi-au reluat activitatea cu beneficiarii, conform Hotărârii nr. 8/1 din 29.12.2020 a Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă.

– Centrul de zi “O şcoală pentru toţi” str. Ciprian Porumbescu nr. 5
Telefon : 0234 704593 ( funcţionează în incinta Şcolii “Octavian Voicu”).

Activitatea se desfăşoară zilnic :

– de luni până joi, între orele 07:45-16:30;
– vineri, între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social Centrul de zi “O şcoală pentru toţi” este de a preveni abandonul şcolar, cerşetoria, infracţionalitatea sau alte activităţi antisociale ale copilului care se află în situaţie de risc social, prin asigurarea în timpul zilei (după programul şcolii) a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi/reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

– “Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, str. Mircea Eliade nr. 6
Telefon/fax : 0234 520076 ( funcţionează în incinta Grădiniţei cu program prelungit nr. 23).

Programul zilnic este de luni până joi, între orele 07:45-16:30, vineri între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social “Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate”, este : de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor în timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară pentru copii cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

– “Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale”, str. Oituz nr. 74
Telefon/fax :0234 520076

Programul zilnic este de luni până joi, între orele 07:45-16:30, vineri între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social “Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale” este : de a preveni abandonul si instituţionalizarea copiilor cu nevoi speciale prin asigurarea unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare/reabilitare, recreere – socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, orientare şcolară si profesionala pentru copii cat si a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau Reprezentanţii legali, precum si pentru alte persoane care au in îngrijire copii.

– “Centrul de zi Clubul pensionarilor”, str. Aleea Ghioceilor nr. 2 A
Telefon : 0234 533530

Activitatea se desfăşoară zilnic:
– de luni până joi, între orele 07:45-16:30;
– vineri, între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social Centrul de zi ,,Clubul Pensionarilor” este diminuarea riscului de marginalizare socială şi însingurare specifică vârstei a treia prin angrenarea pensionarilor în activităţi cu caracter recreativ şi socio-cultural, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

– “Centru de Resurse pentru adolescenţi”, str. Livezilor nr. 4 A
Telefon : 0234 533078

Activitatea se desfăşoară zilnic:
– de luni până joi, între orele 07:45-16:30;
– vineri, între orele 07:45-14:00.

Scopul serviciului social “Centrul de RESURSE PENTRU ADOLESCENŢI” este de a preveni comportamentele de risc, neglijarea, abuzul şi exploatarea prin muncă a copiilor, adolescenţilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de informare, educare, socializare/petrecere timp liber, consiliere, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare şi suport pentru părinţi sau reprezentanţi legali.