18.9 C
Bacau

Ziua Medierii la Bacău

De stiut!

Sâmbătă 15 decembrie 2012, începând cu orele 11.30, la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău, s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a evenimentului ”Ziua Medierii la Bacău”, organizat de Centrul de Mediere Bacău şi Colegiul de Mediatori ai Judeţului Bacău, în parteneriat cu Instituţia Prefectului-judeţul Bacău şi Teatrul Municipal Bacovia.

Acţiunea a fost destinată, în principal, publicului larg, în scopul promovării unei activităţi de utilitate publică, în conformitate cu cerinţele Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială. Evenimentul a fost moderat de doamna Gabriela Ichim, avocat-mediator, preşedinte al Centrului de Mediere Bacău şi vicepreşedinte al Uniunii Centrelor de Mediere din România şi s-a bucurat de prezenţa multor băcăuani, multiplicatori de informaţie europeană, consilieri şcolari, elevi, studenţi, profesori, reprezentanţi ai instanţelor de judecată, notari publici, avocaţi, consilieri juridici, preoţi, precum şi mediatori din judeţul Bacău şi din alte judeţe, alături de avocat-mediator Mugur Bogdan Mitroi, membru în Consiliul de Mediere, avocat-mediator Marina Ioana Alexandru, preşedinte Asociatia ,,Centrul de Mediere Baia Mare”, mediator Mădălina Calcan, redactor şef al revistei de specialiate ,,Medierea Tehnică şi Artă”, avocat-mediator Valentin Trifescu, preşedintele Asocaţiei ,,Centrul de Mediere Piatra Neamţ”, mediator Robert Ionuţ Chiriac, preşedinte al Asociaţiei ,,Centrul Regional de Mediere Bacău”.

Programul (vezi ANEXA) a cuprins aspecte concrete privind procedura şi avantajele medierii, ca metodă alternativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, conform dispoziţiilor Legii 115/2012, prezentate într-o formă comprehensibilă pentru publicul larg. Pe lângă informaţiile teoretice, băcăuanii au avut ocazia să cunoască procedura medierii şi prin intermediul unei demonstraţii, a unei medieri simulate.

Prezentă la eveniment, Carmen Cioltan, directorul Cancelariei Prefectului, a salutat prezenţa la Bacău a specialiştilor din România, reprezentanţi ai Consiliului de Mediere, precizând susţinerea prefectului Claudiu-Octavian Şerban pentru promovarea medierii ca demers menit să dezamorsese conflicte şi să restabilească echilibrul atât în plan socio-economic, politic şi administrativ, cât şi în plan personal, el însuşi fiind un adept al acestei metode în întâlnirile de discuţii pe care le are cu patronatele şi sindicatele în cadrul conflictelor de muncă, Instituţia Prefectului având rolul de liant între instituţii pe diferite nivele şi cetăţeni. De asemenea, directorul Cancelariei Prefectului a subliniat că mediatorii sunt promotori ai schimbării, în primul rând a mentalităţii şi, implicit, a întregii personalităţi; a evidenţiat importanţa medierii pentru comunitate, în situaţiile conflictuale chiar şi dintre vecini, dintre asociaţii şi locatari sau proprietari, pentru toţi actorii din plan social care împart limitele unei comunităţi şi sunt interesaţi de protejarea acesteia.

Domnul Mugur Mitroi a prezentat cartea ,, MEDIEREA, o perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictelor”, scrisă de Freddie Strasser şi Paul Randolph, parteneri ai Şcolii de formare în mediere Mugur Mitroi.

În prezentarea sa privind istoricul acestei metode alternative de soluţionare a conflictelor, a evidenţiat statutul de sine stătător al medierii, a subliniat că procedura medierii diferă foarte mult de procedura instanţelor judecătoreşti, medierea reprezentând o abordare personală, individuală şi chiar psihologică a unui conflict prin CUVÂNT. Potrivit specialistului Mugur Bogdan Mitroi, mediatorul trebuie să fie coerent în transmiterea mesajelor şi abordarea acestuia trebuie să fie una profesională.

Doamna Marina Ioana Alexandru a vorbit despre mediere din perspectiva principiilor de confidenţialitate, imparţialitate, nediscriminare, independenţă, evidenţiind că mediatorul este cel care trebuie să construiască încrederea pe care părţile o capătă în procedura medierii, este cel care trebuie permanent să se autoeduce şi reeduce, având, ca om, propriile sale conflicte, fiind, însă, obligat să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să le faciliteze acestora identificarea şi alegerea liberă a soluţiei care să îi avantajeze. Medierea scoate la iveală conflictul din spatele conflictului prin comunicare şi, prin mediere, nu câştigă unul în defavoarea celuilalt, ci toată lumea câştigă prin satisfacerea intereselor, prin refacerea canalului de comunicare, prin restabilirea încrederii, responsabilităţii şi respectului, ca urmare a asumării libere a soluţiei identificate.

Domnul Ghigea Vasile, decanul Colegiului de Mediatori al judeţului Bacău, a subliniat categoriile de litigii în care poate fi aplicată cu succes medierea, începând de la cele civile şi încheind cu infracţiunile din Codul penal.

Doamna Gabriela Ichim a evidenţiat caracterul profund uman al acestei metode de soluţionare a conflictelor, motiv pentru care “Ziua Medierii la Bacău” a fost organizată în preajma sfintelor sărbători de Crăciun care ne îndeamnă la comunicare şi empatie, la toleranţă şi fraternitate, la pace şi armonie interioară, la înţelepciune şi iertare şi, mai ales, la iubire. Toate acestea sunt, de fapt, valori pe care medierea îşi clădeşte esenţa sa fundamentală, având ca scop final îmbunătăţirea calităţii vieţii omului modern. De aceea, aceasta acţiune a fost cum nu se poate mai potrivită pentru această perioadă a anului, pentru că reprezintă, de fapt, o ,,invitaţie la renaştere”.

Expunerile au fost încununate de o demonstraţie de mediere simulată, menită să contureze ideea că medierea este alternativa de soluţionare a conflictelor ce fac parte permanent din viaţa noastră, alternativa care ne ajută, în plus, să evoluăm ca persoane, ca societate. Pentru “realizarea acordului de mediere” şi-au dat concursul mediatorii Daniela Ciofu, Adrian Negrii, Cristina Botezatu, Doina Boană şi Robert Ionuţ Chiriac.

Programul s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare creată de tineri artişti din judeţul Bacău, care au încântat auditoriul cu un excepţional program de colinde, muzică şi dansuri populare, dansuri sportive, al căror autori au fost interpreta de muzică folk Doiniţa Boană, solista Karina Luncanu, Grupul folcloric ,,Floare de Cucuieţi” coordonat de instructor Cernat Irinel, Ansamblul de dansuri populare ,,Ca la noi” coordonat de instructor Drăgan Petrică,Clubul de dans sportiv ,,Fiesta 2000” coordonat de profesorii Liliana Samoilă şi Cristi Sava.

Previous articleÎndulcirea apocalipsei
Next articleOamenii – zapada
- Advertisement -

Ultimele stiri