Primul Seminar Regional de Informare destinat managerilor, antreprenorilor şi angajaţilor din sectorul CONSTRUCŢII

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” Bucureşti (INCDPM), în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), organizează în perioada 13-14 decembrie 2012, la Iaşi, Seminarul Regional de Informare din cadrul Proiectului „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate”, adresat managerilor, întreprinzătorilor şi angajaţilor din sectorul Construcţii.

La eveniment sunt invitaţi să participe persoane care se ocupă cu furnizarea produselor şi elementelor pentru construcţii, lucrări de organizare, construcţii de clădiri, lucrări de instalaţii, închirierea utilajelor de construcţii, servicii profesionale (arhitectură, inclusiv servicii de inginerie şi controlul costurilor) din Regiunea Vest (cuprinde judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui).
Participarea la seminar se face pe bază de înscriere, fără a se percepe taxă, numărul de locuri fiind limitat la 150. Organizatorii asigură transportul participanţilor, cazarea pentru două nopţi (începând cu seara anterioară evenimentului), masa pentru cele două zile ale seminarului şi serviciile de traducere silmultană pe durata derulării evenimentului.

Seminarul se va desfăşura în zilele de 13 – 14 decembrie Sala Paul van Saanen a Centrului de conferinte Providenta, începând cu ora 8.30. Timp de 2 zile, experţi români şi internaţionali vor prezenta participanţilor informaţii despre modul de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă, exemple de bune practici ale unor companii din ţară şi din Europa în managementul riscurilor şi organizarea flexibilă a muncii în domeniul Construcţii. În acest context se vor purta discuţii referitoare la creşterea competitivităţii prin prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
Proiectul naţional strategic „Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!

Prin implementarea acestuia se promovează o mai bună vizibilitate a problematicii securităţii şi sănătăţii în muncă în mediul de afaceri din România, a organizării flexibile ca premisă a creşterii competitivităţii şi adaptabilităţii companiilor româneşti la cerinţele pieţei.